PITANJA I ODGOVORISIHR/UROK/LIJEČENJE

LIJEČENJE I UNIŠTAVANJE SIHRA (potvrđene metode u šerijatu i praksi)

Načini, metode i sredstva sa kojima se liječi i uništava sihr se mogu podijeliti u dvije kategorije: 1- one koje su potvrđene u šerijatskim teksotvima i 2- one koje su se pokazale uspješnim u praksi a ispunjavaju tri šarta za dozvoljeno liječenje od sihra.

Naime, u šerijatskim tekstovima Kur’ana i vjerodostojnog sunneta je došlo nekoliko načina i metoda liječenja i uništavanja sihra:

Prvi način: pronalaženje i uništavanje sihra.

Dokaz za ovu metodu je hadis kojeg bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima od Aiše, radijallahu anha. Kaže ona: “Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je opsihirio Židov koji se zvao Lebid ibn El-E’asam iz židovskog plemena Benu Zurejk. Tako da se Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pričinjavalo da radi nešto a on to ne radi. Zbog toga je jednog dana ili jedne noći Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dovio, pa dovio i opet dovio“. U snu su mu došla dva meleka, obavijestili ga da je opsihren, na što je napravljen sihr i gdje je sihr. Zatim je Poslanik, sallallahu aleji ve sellem, otišao do bunara u kojem je bio sihr i izvadio ga, pa je time odmah ozdravio.

Znači, Allah mu je putem sna ukazao na mjesto sihra, on ga je izvadio i time je bio otklonjeno djelovanje sihra. Ovo je najbolja i najefikasnija metoda liječenja od sihra, s tim da je istovremeno i najteža zbog težine pronalženja sihra.

Sihr kada se pronađe treba uz učenje Euze, Ajetul-kursija, Felak ili Nas, otvoriti, razvaliti i uništiti ono na što je napravljeno, može se prethodno i potopiti u naučenoj vodi, a zatim sve to spaliti ako je od materijala koji gori.

Drugi način: liječenje i uništavanje sihra šerijatskom rukjom.

Dokaz za ovo su sure i ajeti za koje je poimenično i direktno došlo u vjerodostojnim hadisima da su učeni kao rukja. Od tih sureta i ajeta su sura Fatiha (muttefekun alejhi), Mu’avvezat (Ihlas, Felek i Nas) (Buharija) i Kafirun (Taberani), ako uzmemo da je hadis o njoj dobar i prihvatljiv, jer u sebi ima slabosti).

Ostale sure i ajeti, poput sura Bekare, Ajetu-kursi i dva zadnja ajeta iz Bekare, one su došle u kontekstu onoga što štiti onoga koji ih uči od šejtana, a time ujedno i od džina, sihra, uroka i svih drugih vrsta zla. Preciznije reći za ove zadnje sure i ajete da su hadisi o njima dokaz da se uče kao zaštita i preventiva od sihra, džina, uroka i slično, a ne da su direktan dokaz o preporučenosti da se uče kao rukja.

Sa druge strane, potvrđeno je praksom i iskustvom pri liječenju sihra da ajeti u kojima se spominje riječ sihr efikasno djeluju pri uništenju i liječenju od siha, kao mnogi drugi ajeti.

Treći način: liječenje dozvoljenim lijekovima.

Dokaz za ovo je hadis kojeg bilježi Buharija od S’ad ibn Ebu Vekkasa, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko pojede sedam hurmi (datula) Adžve (vrsta medinskih datula) na tašte, taj dan mu neće naštetiti ni otrov ni sihr“.

Sa druge strane, iz iskustva i prakse uleme i učača rukje, a ne šerijatskih tekstova, potvrđeno je da u liječenju sihra pomažu sljedeće metode i sredstva:

Prvi način: činjenje hidžame.

Najbolje je da se hidžama uradi na onom mjestu gdje se osjeća djelovanje sihra. O tome je govorio Ibn el-Kajjim u svojim knjigama.

Drugi način: upotreba lotosovog lista (sidra).

Navodi Kurtubi u svom tefsiru (Tefsir Kurtubi, 2/49) od učenjaka Ibn Bettala da je rekao: „Došlo u knjizi Vehb ibn Munebbiha da se uzme sedam listova zelenog lotosa, te da se izdrobe između dva kamena (tj. da se samelju ili isjeckaju), zatim se stavi u vodu na koju se nauči Ajetul-kursij. Poslije se ta smesa pije tri puta i kupa sa njom, pa se otkloni sve što je pri njemu (opsihrenom). Također, ovo je korisno muškarcima kada imaju sihr sprečavanja prilaska supruzi“.

Treći načinkupanje vodom na koju su naučeni ajeti sihra.

Pod ajetima sihra se misli na: El-bekare 102, El-E’araf 117-122, Junus 79-82 i Taha 65-70.

Navodi Ibn Kesir u svom tefsiru (Tefsir Ibn Kesir, 4/287) od Ibn ebi Hatima a on sa lancem prenosilaca od Ibn ebi Sulejma da je rekao: „Do mene je došlo da su ovi ajeti lijek od sihra, sa Allahovom dozvolom. Uče se na posudu u kojoj je voda, zatim se prospe na glavu opsihrenog. Ajeti: Junus 81-82, El-E’araf, 118-122, Taha 69“.

Četvrti način: upotreba kraljevskog zrna i Sene.

Upotreba kraljevskog zrna (izdrobljenog i pomiješanog sa jogurtom) i čaja od Sene je korisna u liječenju sihra koji je pojeden ili popijen. Oboje uzrokuje jak proljev, pa se očekuje da se time izbaci sihr koji se nalazi u probavnim kanalima (stomaku). Ako sihr nije pojeden niti popijen, onda nema efekta piti to zrno radi liječenja sihra.

Peti metod: liječenje terapijom.

To jest, korištenje terapije pri liječenju koju odredi učač rukje, a koja se sastoji od svakodnevnog:

– pijenja naučene vode (najbolje je da bude Zemzem ili izvorska voda),

– masiranja tijela naučenim maslinovim uljem (naveče),

– jedenja naučenog meda,

– pijenja naučenog čurokotovog

– kupanje naučenom vodom,

– slušanje rukje,

– učenja Kur’ana, dovljenja i zikrova (jutarnji i večernji, kao i zikr posije farzova).

– klanjanje dobrovoljnih namaza (naročito noćnog) i slično.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta