Razno

METODA DOVLJENJA DA ALLAH POŠALJE VOJSKU MELEKA

Jedan poznati učač rukje iz Crne Gore već duže vremena objavljuje video snimke liječenja bolesnika od sihra i sličnog metodom koju on naziva ‘metoda dovljenja za silazak meleka’. Suština ove metode je da ovaj učač u toku učenja rukje uputi dovu Allahu da mu On pošalje vojsku meleka, Allah mu usliša dovu i navodno dođu meleci, zakolju džina/džine i bolesnik se riješi bolesti, belaja i muke.

Na jednom od tih video snimaka on tvrdi da je ova metoda dovljenja za silazak meleka u pomaganju vjernika propisana Kur’anom i sunnetom. Kao argument spomunutog navodi ajet u kojem se potvrđuje da je Allah pomogao vojskom meleka ashabe u bitci na Bedru. Uz to tvrdi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dovio Allahu da mu Allah pošalje meleke kao pomoć u borbi, te da je bila praksa da je Allah pomagao ashabe sa melecima u bitkama. Zatim je naveo hadis muteffekun alejhi, od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da meleci traže po zemlji halke zikra da bi istima prisustvovali kao argument za ovu njegovu metodu.

Šerijatski status ovakvog tumačenja pomaganja meleka vjernicima i spomenute metode je sljedeći: ovo tumačenje je šerijatski neispravno a argumenti koje je naveo su dokaz protiv njega.

Stvari koje ukazuju na neispravnost su sljedeće:

1- nije tačno da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dovio Allahu prije bitke na Bedru da ga pomogne sa vojskom meleka nego ono što je vjerodostojno došlo u dva Sahiha jeste da je dovio Allahu da ga pomogne u bitci protiv mušrika na Bedru, a rezultat uslišane dove je da su poslati meleci, što potvrđuje i ajet: “I kada ste od Gospodara svoga pomoć tražili, On vam se odazvao ‘Poslaću vam u pomoć hiljadu meleka koji će jedni za drugima dolaziti’. (En-Enfal, 9) Sa druge strane, nije mi poznato da ima i jedan hadis u kojem je došlo da je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, ashabima i vjernicima propisano doviti da ih Allah pomogne sa melecima u bilo kojim teškim životnim okolnostima.

2- Što se tiče pomaganja Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem i ashaba sa vojskama meleka u bitkama, to se jedino desilo u bitci na Bedru a što je navedeno u spomenutom devetom ajetu sure En-Enfal. Navode Ibn Džerir i Ibn Kesir u svojim tefsirima da je Ibn Abbas, radijallahu anhuma, rekao: “Meleci nisu učestvovali u borbi osim na Bedru.” A u ajetima sure Ali-Imran (124-127) Uzvišeni navodi obećanje da će pomoći vjernike u borbi, prvo sa 3000 meleka, zatim sa 5000 meleka ako budu strpljivi i bogobojazni. Oko tumačenja ovih ajeta imaju poznata dva mišljenja: Prvo- da se u ajetima govori o bitci na Bedru, da ih je Allah u početku pomogao sa hiljadu, zatim sa tri hiljade i na kraju sa pet hiljada meleka. Drugo- da ajeti govore o bitci na Uhudu, da im je Allah obećao ovu pomoć ali pošto nisu bili strpljivi i bogobojazni, jer su strijelci napustili brdo, Allah im nije poslao pomoć meleka. Također, navodi Uzvišeni u devetom ajetu sure El- Azhab, da je Allah poslao svoje vojske koje nisu vidjeli i vjetar, pa su mušrici nakon oluje i vjetra napustili položaj i razbježali se, s tim da meleci u ovoj bitci nisu učestvovali u borbi.

3- hadis od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da meleci prisustvuju halkama zikra nema veze sa pomaganjem vjernika sa melecima.

4- tvrdnja autora metode, da je ova metoda dovljenja propisana Kur’anom i sunnetom, najblaže rečeno je netačna i predstavlja pripisivanje ovoj vjeri onoga što nije od nje jer nema ništa vjerodostojno oko propisanosti dovljenja Allahu da nas pomaže sa melecima u bilo kojoj situaciji a kamoli rukji.

5- Ako bismo teoretski prihvatili da je ova metoda moguća, postavlja se pitanje kako ovaj učač zna da su to meleci. Mi za učestvovanje meleka na Bedru znamo na osnovu Kur’anskih ajeta i predaja ashaba, a da to nije došlo, ne bismo ni znali jer je to stvar gajba.

Ako bi neko prigovorio kako protumačiti to što se dešava u praksi da se uspješno liječe bolesni, ako se dešava, ovom metodom?Odgovor bi bio da je vrlo moguće da se džini šejtani poigravaju sa njim, da ga postepeno odvode u devijacije i dalalet ili moguće je da je učač rukje sebi umislio ovakvo tumačenje tog dešavanja, ili nešto treće.

U svakom slučaju, ova metoda dovljenja Allahu da šalje u pomoć vojske meleka pri učenju rukje ne samo da nije propisana Kur’anom i sunnetom nego je jedan oblik novotarskog liječenja šerijatskom rukjom. Da je ovaj vid liječenja rukjom propisan Kur’anom i sunnetom ne bi ovaj učač bio prvi koji je došao sa time nego bi ga u tome pretekli prvaci i imami ovog ummeta.

Ve billahi tevfik

 

Povezani članci

Također pogledaj
Close
Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta