Intimni odnosi/Brak

MOJ MUŽ SA MNOM UPRAŽNJAVA ANALNI ODNOS VEĆ 18 GODINA

PITANJE: Esselamu alejkum.
Veoma se stidim postaviti vam ovakvo pitanje ali nemam drugog izbora. U braku sam već 18 godina. Moj muž nije bio vjerski nastrojen pa su mu mnoge stvari bile normalne. Jedna od tih stvari je analno spolno općenje. Od prvih dana braka je zahtjevao takav čin i ja sam mu iako sam se protivila ipak na kraju dozvoljavala. Svaki put bi mi obečavao da je to poslednji put ali evo nakon 18 godina braka to se još uvijek dešava. Ako bi mu dozvolila dešavalo bi se svaki put kada imamo intimni odnos. Borila sam se protiv toga na razne načine ali nikad nisam uspjela ništa promijeniti. On se prije nekoliko godina posvetio vjeri, obavlja vjerske dužnosti i trudi se ali ovaj griješni čin nije nikad prestao raditi. Od skoro sam ga počela ucjenjivati razvodom da bi prestao ali i to je neuspješno. Jednostavno ignoriše sve što ja kažem i radi po svom. Ne znam šta da radim po ovom pitanju, pa vas molim da mi date savjet. Neka vas Allah nagradi za vaš trud.

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Što se tiče dozvoljenog u intimnom odnosu među supružnicima, cijelo ženino tijelo je predmet uživanja od strane njenog muža svejedno bilo to pogledom, dodirom, poljupcem, milovanjem i slično.

Takođe i obrnuto, cijelo muževo tijelo je predmet uživanja od strane njegove žene svejedno bilo to pogledom, dodirom, poljupcem, milovanjem i slično.

Ono što je Šerijat zabranio su dvije stvari: polno općenje u duburu (stražnjicu) žene i polno općenje sa ženom kada je u stanju hajza (sa izuzetkom dozvole uživanja muža u tijelu žene dok je u stanju hajza).

Prenešeno je mnogo hadisa koji ukazuju na zabranu polnog općenje u duburu (stražnjicu) žene. Od tih hadisa su sljedeći:

– Hadis od Huzejme ibn Sabita, radijallahu anhu, u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Zaista se Allah ne stidi istine, ne prilazite ženama u njihove dubure (stražnjice)”, bilježi ga Darimi (2213), Nesai’ u “El-Kubra” (8982), Ahmed (21907), Ibn Madže (1924), Bejheki (13894), Ibn Hibban (4200), Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u “Irvaul-galil” (2005).

U više rivajeta i različitih tekstova se prenosi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

– “Allah neće gledati u čovjeka koji je polno općio sa  svojom ženom u njenu duburu (stražnjicu)“, bilježi ga Ahmed (2/344).

– “Proklet je onaj ko priđe svojoj ženi u njenu duburu (stražnicu)“, bilježe ga Ebu Davud (2162), Darimi (1140), Nesai’ u “El-Kubra” (9012), Ibn Madže (1923), Ahmed (2/272) i ostali.

– “Ko ode proroku i povjeruje mu u ono što kaže, ili priđe ženi koja je u stanju hajza, ili priđe ženi u njenu duburu (stražnjicu), on je čist od onoga što je objavljeno Muhammedu”. Ebu Davud (3904), Tirmizi (135), Ibn Madže (639) i Darimi (1136) i Ahmed (10170).

Ovi hadisi jasno i nedvosmisleno ukazuju na zabranu polnog općenja u duburu supruge, te da je to jedan od velikih grijeha.

A što se tiče polnog općenje kada je žena u stanju hajza, pošto nije predmet ovog pitanja nema potrebe da se detaljnije govori o tome.

A konkretan odgovor na tvoj slučaj je sljedeći:

Prvo – pošto je analni intimni odnos haram tebi nije dozvoljeno da se dobrovoljno predaješ i omogućuješ svom mužu takav vid odnosa, u ovome moraš biti jaka i odlučna.

Drugo – na tebi je od momenta kada ti dođe ovaj odgovor da jasno staviš do znanja svom mužu, nakon što ga podsjetiš o veličini i težini grijeha analnog odnosa, da mora sa tim odvratnim i gnusnim djelom odmah prestati, da mu ti nećeš to dozvoliti jer je haram, a ako te prisili na to da ćeš pokrenuti postupak razvoda braka a što ti je sa šerijatske strane dozvoljeno ili preciznije preporučeno (a može biti i vadžib).

Treće – ako nakon što ti obeća da će prestati ipak pri vašem sljedećem prvom ili drugom (trećem) intimnom odnosu pokuša da sa tobom analno opći vadžib ti je da mu se fizički odupriješ, a ako te nasilu savlada grijeh je na njemu.

Četvrto – poslije toga ne dozvoli da imate intimni odnos i pokreni proces razvoda braka. Naravno, osim ako definitivno prekine (obeća i primjeni obećanje) sa tom odvratnom praksom.

Što se tiče vrsta razvoda, kada žena i kako može da pokrene proces razvoda, to poslušaj na sljedećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=-wgtDJq1vps

Peto – sa šerijatske strane tebi je dozvoljeno, ako misliš da imaš opravdanje i potrebu da zbog djece i sličnog ipak ostaneš u braku sa njim, da i dalje sa njim živiš u braku ali pod šartom da prilikom svakog intimnog odnosa u kojem on hoće da imate analni odnos da mu se svaki put odupriješ i da mu to ne dozvoliš sve dok te fizički ne savlada.

Savjetujem te da budeš odlučna, uporna i nepokolebljiva u istrajnosti da on prekine sa tom odvratnom praksom koju Islam zabranjuje. Na tom putu koristi odvajanje u postelji, prijetnju da ćeš to razglasiti njegovim i vašim prijateljima, poznanicima i rođacima, stvarnim pokretanjem procesa razvoda, napuštanjem kuće u kojoj živite (ili zabranom da on u njoj boravi ako je kuća tvoja) i slično.

Pošto on sa ovim nemoralnim činom prelazeći granice Šerijata (čineći haram i veliki grijeh) nanosi tebi fizičku štetu i bol, ako i dalje bude ustrajan na njemu ti imaš potpuno pravo, ili preciznije to ti je preporučeno, da se razvedeš od njega.

A u slučaju grubljeg i oholijeg ponašanja od strane muža u toku tvog nastojanja da ga odvratiš od analnog odnosa (što je potpuno suprotna reakcija tvojim nastojanjima), tebi razvod sa njim može prerasti u šerijatsku obavezu.
Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta