Zekat/Sadaka

NAGRADA ZA SADAKU AKO DOĐE U RUKE ONIH KOJIMA NIJE NAMJERAVANA

Esselamu alejkum. Poštovana braćo želio bi da malo bolje saznam o ovom davanju odnosno doniranju novca određenim osobama. Odavno pratim stranicu num sviđa mi se, tu nalazim mnogo čega sto nisam znao, međutim ja sam se uključio odnosno šaljem novac u granicama mojih mogućnosti na stranicu num do brata Softic Sevlada i mislim da on prosleđuje tamo gdje je namijenjeno, odnosno ja nanijetim u ime Allaha sadaku onima kategorijama koje objavi stranica num tako mislim i ubuduće da bi dragi Allah sačuvo mene i moju porodicu svakog zla na ovom dunjaluku i Allah nas duži da izdvajamo svoj imetak dabi pomagali drugim koji je potrebno.
Pa vas pitam da li će se meni umanjiti vrijednost moje davanje sadake kako sam opisao ako ne stigne novac tamo gdje sam ja nanijetio, jer to ide preko posrednika. Ja ne sumnjam u stranicu, ali ako bi se nekim slučajem to desilo namjerno ili nenamjerno. Želio bi vaše mišljenje o tome, hvala puno. Allah nas sve nagradio svojom nagrado.

 

ODOGOVOR: Alejkumusselam.
Onaj ko daje sadaku treba voditi računa kome daje kako ne bi došla u ruke onih kojima nije dozvoljeno da je uzimaju. O ovome naročito treba voditi računa ako je u pitanju davanje zekata, jer ako se zekat da onima koji ne zaslužuju da ga prime time nije ispunjena obaveza.

A što se tiče dobrovoljne sadake, onaj ko vodi računa da je udijeli onima koji zaslužuju da je dobiju, a zatim se desi da je dospije u ruke onoga ko ne zaslužuje da je uzme, poput bogataša, kjafira i slično, on u tom djelu ima potpunu nagradu kao da je sadaka stigla u ruke onima kojima je namjeravana.

Imam Nevevi je u svom Kometaru Sahiha Muslima naslovio jedno poglavlje sljedećim riječima: “Ko da sadaku a ona dospije onima koji je ne zaslužuju ona za to ima nagradu”, a pod ovim poglavljem se navodi hadis koji je argument za spomenuti naslov. Naime, prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Rekao je neki čovjek: ‘Večeras ću dati sadaku’, a zatim je izašao sa sadakom i dao je u ruku neke zinalučarke. Pa su sutradan ljudi govorili: ‘Sinoć je dao sadaku zinalučarki’. A on je rekao: ‘Allahu moj, Tebi se zahvaljujem zbog zinalučarke, ja ću (ponovo) dati sadaku’. Pa je izašao sa sadakom i stavio je u ruku bogataša. Ljudi su sutradan govorili: ‘Dao je sadaku bogatom čovjeku’. On je rekao: ‘Allahu moj, Tebi se zahvaljujem zbog bogataša, ja ću (opet) dati sadaku’. Pa je izašao sa sadakom i stavio je u ruku kradljivca. Ljudi su sutradan govorili: ‘Dao je sadaku kradljivcu’. A on je rekao: ‘Allahu moj, Tebi se zahvaljujem na zinalučarki, bogatašu i kradljivcu’. Pa se sa njim došlo (na Sudnjem danu) i bi mu rečeno: ‘Tvoja sadaka je primljena, što se tiče zinalučarke, ona je ostavila zinaluk, bogati je uzeo pouku i počeo udjeljivati od onog što mu Allah dao a kradljivac je ostavio krađu’.” Hadis bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima.

Ovaj hadis je jasan dokaz da sadaka i ako dođe u ruke onih kojima nije namjeravana niti je zaslužuju da je Allah prima i da onaj ko je dao sadaku ima nagradu kao da je dospjela u prave ruke.

Prema tome, nagrada tvoje sadake neće biti umanjena inšallah pa makar zbog greške onih koji posreduju i ne došla u ruke onima kojima je naznačeno da se daje i kojima si ti nanijetio dati. Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta