Ocjena dokumentovanje i komentar hadisa

NAJBOLJE ŽENE UMMETA KOJE IMAJU NAGRADU 1000 ŠEHIDA (po hadisu)

PITANJE: Esselamu alejkum.
Da li je ovaj hadis vjerodostojan? Prenosi ‘Abbad ibn Kesir od Abdullaha Džeririja, a on od Mejmune, supruge Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, da joj je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji ljudi mog ummeta su oni koji su najbolji prema svojim ženama, a najbolje žene mog ummeta su one koje su najbolje prema svojim muževima. Svaka takva žena je uzdignuta svakog dana i noći do nagrade hiljadu šehida koji su u borbi na Allahovom putu strpljivi i odani. A prednost jedne od njih nad hurijama je kao prednost Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, nad najboljim čovjekom od vas. Najbolja žena mog ummeta je ona koja nastoji da obraduje svog muža, udovoljavajući mu u svemu što nije grijeh prema Allahu, subhanehu ve te’ala. A najbolji čovjek mog ummeta je onaj koji je blag sa svojom ženom blagošću majke prema svome djetetu. Takvome čovjeku se pišu svakog dana i noći  nagrade stotinu šehida koji su u borbi na Allahovom putu strpljivi i odani.”
Omer, radijallahu anhu, na to upita: “Allahov Poslaniče, kako je za žene nagrada hiljadu šehida, a za čovjeka stotinu?”
Na to mu Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Žena ima veću nagradu  od čovjeka i vrijednije sevabe, a Allah dž.š, podiže čovjeku stepene u Džennetu sa zadovoljstvom  njegove žene s njim i njenim  dovama za njega.” (Teberani)

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:
Ovaj hadis nije zabilježen u Taberaniju niti u jednoj drugoj hadiskoj zbirci. Spominje ga Ahmed es-S’alebi u svome tefsiru „El-Kešfu vel-bejan“ (2/172) od Mejmune, radijallahu anha, bez lanca prenosilaca. Također, navodi ga Abdulkadir el-Džilani (preselio 561. hidžretske) u knjizi „El-Gunjetu la talibi tarikil-hakk“ (1/101) sa spomenutim lancem prenosilaca.
Prema tome, ovaj hadis nema osnova, jer nije spomenut ni u jednoj hadiskoj zbirci, što znači da i nije hadis. A ako bi uzeli da da ga Abdulkadir el-Džilani navodi sa lancem prenosilaca, u tom lancu nedostaje sened od ravije Abbada ibn Kesira, koji je živio u drugom stoljeću, do Abdulkadira koji je živio u šestom stoljeću, jer ovaj hadis ne postoji u drugim zbirkama hadisa. Uz to, ako je ravija Abbad ibn Kesir od porodice es-Sekafija, za njega kaže imam Ahmed da je prenosio izmišljene hadise.
Sa druge strane, ono što se spominje na samom početku ovog hadisa, o tome nam je dovoljan vjerodostojan hadis od Aiše, radijallahu anha, kojeg bilježe Tirmizi, Ibn Hibban, Bejheki i Darimi, a u kojem je došlo: „Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojoj porodici (u rivajetu: prema ženama), a ja sam najbolji od vas prema svojoj porodici“.
A što se tiče spomenute nagrade, ona ne samo da je pretjerana nego je zdrava pamet ne može prihvatiti. Jer kako da žena koja je najbolja prema svome mužu bude uzdignuta svakog dana i noći do nagrade 1000 šehida, i to ne bilo kojih šehida nego onih koji su u borbi na Allahovom putu strpljivi i odani. Ili suprug koji se blago ophodi prema svojoj supruzi samo jednu noć da ima nagradu 100 šehida?! Kako je mizeran, nebitan i nevrijedan džihad na Allahovom putu po ovom hadisu! Istina je da kada bi i žena i muž cijelog života, svaki dan i svaku noć, najbolje se ophodili jedno prema drugom ne bi dostigli nagradu jednog šehida niti njegovih cipela.
Ovo je čest slučaj, da se sa jako slabim ili batil hadisima uz njihovu slabost argumentira ogromna nagrada koja se ne podudara sa veličinom tog djela.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Također pogledaj
Close
Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta