Ukrašavanje/Tijelo

NOŠENJE DRESOVA NA KOJIMA IMA KRST

Es-Selamu alejkum.
Da li je dozvoljeno nošenje dresova koji na sebi imaju krst, poput dresova Engleske, Švedske i drugih reprezentacija? Allah vam dao svako dobro!

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Muslimanima nije dozvoljeno da oblače bilo šta što na sebi ima parolu, obilježje ili simbol kufra ili širka, a krst jedan od najvećih obilježja kufra kršćana kojeg oni obožavaju.

Nošenje odjeće ili obuće na kojoj ima slika krsta, zašiven ili skrojen krst i slično, nije dozvoljeno sve dok se isti ne otkloni.

Na ovo zabranu ukazuju dva hadisa:

Prvi: hadis kojeg bilježi Buharija u svom Sahihu od Aiše, radijallahu anha, u kojem ona kaže: „Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nije ostavljao u kući ništa na čemu ima krst a da ga nije otklonio (uništio sliku krsta)“.

Hadis jasno ukazuje da je propisano otkloniti (ukloniti) krst ili sliku krsta gdje god ih imali u kući.

Drugi: hadis u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Ko oponaša neke ljude (jedan narod) on je od njih“. Bilježi ga Ebu Davud i Imam Ahmed, a ocijenili su ga dobrim i vjerodostojnim Ibn Hibban, Ibn Hadžer, Albani i Sulejman ‘Ulvan.

Ovim hadisom se zabranjuje oponašanje kjafira, a to se prvenstveno odnosi na njihove vjerske obrede i obilježja kao i sve što je specifično samo za njih od običaja, odijavanja i slično. A nema sumnje da je nošenje djeće sa slikom krsta zabranjeno oponašanje kjafira u onome što je sastavni dio njihove zabludjele i iskrivljene vjere.

Takođe, na ovu zabranu ukazuje i činjenica da nošenje slike krsta na odjeći predstavlja vid zadovoljstvo sa njom i vid propagiranja iste, a muslimanu nije dozvoljeno da izražava zadovoljstvo sa obilježjima kufra niti da ih propagira.

Prema tome, ako se sa odjeće ili obuće nakojoj ima krst može isti otkloniti na bilo koji način onda tu odjeću nema smetnje nositi, u protivnom tu odjeću ili obuću nije dozvoljeno nositi.

Ve billahi tefik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta