Post/Ramazan

ODGAĐANJE NAPAŠTANJA DANA RAMAZANA

– Esselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu! Od prošlog Ramazana mi je ostalo 7 dana da napostim, i nisam ih stigla napostiti prije nastupa ovogodišnjeg. Iz mješanog neznanja i nemara nisam ih ispostila prije nastupa ovog Ramazana, požurila sam u julu da ispostim sto više, ali nisam stigla sve. (U pitanju je to što te dane proslog Ramazana nisam postila radi hajza). Sada je problem taj, što već jedno 9-10 dana ovog Ramazana nemogu da postim iz istog razloga, odnosno menstruacije, a to zna da mi i potraje nekada 12-13 dana. Pošto imam želju da postim i šest dana Ševvala, dolazim u dilemu radi svega ovoga – Da li ću stići napostiti, (nakon nastupa Bajrama), 7 dana prošlog Ramazana, pa cirka 10-12 dana ovog Ramazana i onda 6 dana Ševvala – s obzirom da postoji rizik da u Ševvalu ponovo dobijem hajz i da ne uspijem ispostiti te dane kako treba, drugim riječima da ponovo dobijem menstruaciju u Ševvalu i tako ne uspijem u toj namjeri. Zato mi je pitanje: Kako da postupim u napaštanju dana prethodnog i ovogodišnjeg Ramazana, te šest dana Sevvala? Da li da prvo, nakon Bajrama, postim 10-12 dana ovog Ramazana, pa onda 6 dana Ševvala, i tek poslije da napostim dane od proslogodišnjeg Ramazana, ili moraju se prvo ispostiti dani proslogodišnjeg Ramazana, pa tek onda ovogodišnji a zatim Ševval? Ili tu ne postoje takve “hronološke” prepreke?

ODGOVOR: Alejkumusselam.

U osnovi musliman i muslimanka su dužni da neispoštene dane Ramazana naposte do početka sljedećeg Ramazana.

Džumhur (većina) učenjaka je na stavu da onaj ko ne nenaposti propuštene dane Ramazana sve dok nastupi naredni Ramazan bez opravdanog razloga obavezan je uz napaštanje da učini kefaret, tj. fidju zbog odgađanja, a ako nije napostio propuštene dane sa opravdanjem dužan je samo napostiti te iste dane bez kefareta.

Kefaret se sastoji u hranjenju jednog miskina (siromaha) za svaki propušteni dan i to tako da mu napravi ručak i večeru ili da mu da pola sa’a (dva pregršta tj. oko 750 grama) u zrnu, riži, grahu, ječmu ili četvrtinu sa’a (375 grama) u pšenici.

Većina učenjaka je na stavu da davanje kefareta u novcu nije ispravno niti se broji da je učinio kefaret.

Oni ovaj stav obaveze davanja kefareta dokazuju hadisom od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u kojem je došlo da ko nenaposti do sljedećeg Ramazana da je dužan dati kefaret uz post. A ispravno je da su ovo riječi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, a ne govor Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Takođe, ovo se prenosi od šest ashaba između kojih su i Ibn Abbas i Ibn Omer, radijallahu anhum.

Stav Ebu Hanife i njegovih učenika je da ako se napaštanje odgodi do sljedećeg Ramazana uz obavezu napaštanja nema fidje. To dakazuju time što Uzvišeni Allah u ajetu u kojem obavezuje bolesnike i musafire da naposte propuštene dane nije im naredio da učine kefaret ako odgode napaštanje, a kažu da je hadis u kojem je došla obaveza davanja fidje slab te ne može biti dokaz po ovom pitanju.

Takođe, od učenjaka koji su podržali stav ne davanja fidje je i učenjak Ševkani u svojoj knjizi “Nejlul-evtar”. Ona pojašnjava da nema vjerodostojnog hadisa po tom pitanju, a stavovi ashaba nisu dokaz u Šerijatu, takođe, to što je obaveza kefareta stav džumhura (većine) učenjaka ne ukazuje da je taj stav ispravan, jer u osnovi čovjek nije obavezan nešto izvršiti sve dok na to ne ukaže jasan dokaz a dokaza u ovom slučaju nema.

Ono što dodatno komplikuje ovo pitanje je to što se u slabom hadisu u kojem je došla obaveza davanja fidje ne pravi razlika između onog ko nema opravdanja za kašnjenje i onog ko ima.

A što se tiče posta šest dana Ševvala i napaštanja propuštenih dana Ramazana, nema nikakve smetnje po ispravnom stavu učenjaka da prvo postiš šest dana Ševvala a zatim kad god stigneš do sljedećeg Ramazana napostiš  propuštene dane Ramazana. Jer bilježi Muslim u svom Sahihu od Aiše, radijallahu anha, da je ona napaštala propuštene dane Ramazana u mjesecu Š’abanu.

To znači da te dane nije odmah nakon Ramazana napostila a bila je u stanju, što je dokaz da se prije napaštanja tih dana može postiti bilo koja nafila post poput šest dana Ševvala.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Također pogledaj
Close
Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta