Propisi vezani za žene

ODGAĐANJE (ubrzavanje) HAJZA UPOTREBOM TABLETA RADI HADŽDŽA, RAMAZANA I SLIČNO

PITANJE: Esselamualejkum
Da li je dozvoljeno ženi da koristi tablete (antibabypile) ili neke druge da bi mogla bez prekida ispostiti cijeli mjesec Ramazan? Neka te Uzvišeni Allah nagradi za odgovor i tvoj trud i rad amin.

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Ovo pitanje, iako je rašireno tek u savremeno doba, bilo je poznato kod prvih generacija ovog Ummeta i o njegovom propisu se prenosi čak i od nekih ashaba i tabi’ina.

Naime, prenosi Abdurrezak u svom Musannefu da je Ibn Omera, radijallahu anhuma, upitan o ženi čije se mjesečno pranje odužilo da popije lijek sa kojim bi prekinula hajz, pa u tome nije vidio smetnje. Zatim nastavlja da Mu’ammer kaže da je čuo Ibn ebi Nedžiha da je upitan o tome i da nije vidio u tome smetnje.

Skoro da su učenjaci složni na stavu da nema smetnje ako žena ima potrebu da odgodi termin hajza (mjesečnog pranja) ili da ga ubrza da upotrijebi lijekove (tablete) sa kojima se postiže željeno. Ova dozvola se dokazuje time što je osnova u činjenju djela koja nisu ibadeti dozvola, a nema šerijatskog argumenta koji to zabranjuje.

Učenjaci koji ne vide smetnje u ovome uslovljavaju da upotreba lijekova (tableta) ne nanosi štetu organizmu žene u protivnom, tj. ako šteti, upotrebu istih zabranjuju.

Neki učenjaci, poput hanbelijskog učenjaka Kadija, uslovljavaju dozvolu upotrebe lijekova ženi dozvolom njenog muža, međutim, za ovaj šart nema dokaza.

Učenjaci hanbelijskog mezheba zabranjuju ženi upotrebu lijekova sa kojima se ubrzava hajz prije njegovog vremena da bi mrsila dane Ramazana.

Od imama Malika se prenosi kerahijet (tj. pokuđenost) korištenja lijekova radi prekida hajza zbog bojazni da sebi time ne nanese šteta. U osnovi mezheb Malika je dozvola ako upotreba tih lijekova nije štetna. Ovo je takođe mezheb hanabila.

Zatim nakon ovoga, ako bi žena koristila lijek i ubrzala hajz prije njegovog redovnog termina, učenjaci ova dva mezheba imaju podijeljeno mišljenje da li je krv koja izlazi krva hajza ili nije.

Pa tako hanabile smatraju da je to krv hajza, te da ženi nije dozvoljeno klanjati, postiti niti imati odnos u toku tog peroda, a obavezna je napostiti propuštene dane Ramazana. Ovo je ispravan stav, jer znamo da je ta žena upotrijebila lijekove da bi ubrzala nastupanje hajza pa je tako krv koja se pojavila u stvari krv hajza.

Dok malikije smatraju da krv koja na ovakav način nastupi nije krv hajz, tj. da je žena u tom stanju čista, obavezna je da klanja i posti (Ramazan) zbog mogučnosti da krv koja ističe nije krv hajza, takođe treba naposti propuštene dane posta bez naklanjavanja namaza radi sigurnosti jer je moguće da je to bila krv hajza.

Ispravno je da se žena upotrebom lijekova sa kojima se ubrzava hajz u tom periodu krvarenja broji da je u stanju hajza i da se na nju odnose propisi žene u hajzu. Tako isto, ako se lijekovima ubrza čistoća žene koja ima hajz, žena se smatra čistom.

Na pitanje o odgađanju mjesečnog pranja kod žene sa tabletama radi obavljanja obreda Hadždža, Umre ili posta Ramazana, Stalna komisija za fetva u Saudijskoj arabiji je odgovorila da je to dozvoljeno ako tablete ne štete zdravlju žene, a te dane Ramazana u kojima je odgodila nastupanje hajza nije obavezna da ih naposti. Ovo je takođe stav Bin Baza, Ibn Usejmina i mnogih drugih savremenih učenjaka, s tim da šejh Ibn Usejmin smatra da je ženi bolje da ne koristi te tablete (ili lijekove) kako bi bila u svom prirodnom stanju u kakvom ju je Allah stvorio i onom što joj je odredio da je kao ženu snalazi.

Prema tome, dozvoljeno je ženama da koriste bilo koje tablete koje ne štete njenom organizmu a koje odgađaju nastupanje hajza kako bi mogle bez prekida ispostiti cijeli mjesec Ramazana. Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta