Ekonomija/Kupoprodaja

ONLINE PRODAJA ROBE KOJA SE NE POSJEDUJE

Esselamu alejkum.
Ja imam za vas jedno pitanje koje je veoma važno kako za mene tako i za ostale sestre i braću. Naime, sve češće se pojavljuje  online prodaja stvari koje su iz inostranstva, najčešće iz Kine sa stranice eBay i slično. Te stranice funkcionišu tako da kupac unaprijed uplaćuje proizvod koji želi i stiže mu na adresu nakon nekuh 20tak radnih dana. Stvar je u tome da mnoga braća i sestre postavljaju fotografije sa tih stranica na svoje profile i tako prodaju robu raznih vrsta od nakita, odjeće do elektronskih uređaja.. Kada ljudi vide to i nešto hoće da kupe tom koji prodaje unaprijed uplaćuju novac za proizvod koji im stiže za mjesec dana i tek nakon toga taj koji prođe kupuje sa tih stranica iz Kine po nižoj cijeni, jer je ispod proizvoda na svom profilu postavio neku svoju cijenu da bi imao zaradu.
Ja kako sam skontala to je haram prodaja, jer tako prodajemo nešto što nije bilo u našem vlasništvu. Pokušala sam reći nekim ljudima da je to haram ali nisu uvažili moje mišljenje, pa vas molim za odgovor kako bi se braća i sestre upozorile na ovo.
Ja sam se vodila hadisom Poslanika sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Nemoj prodavati ono što ne posjeduješ” (Tirmizi i Ebu Davud) i ” Ne dozvoljava se ulaganje (onog što se ne posjeduje) pa trgovina i prodaja onoga što ne posjeduješ” (Tirmizi).
Da vas Allah nagradi svakim dobrom, amin.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salat i selam ne posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Nema razilaženja među učenjacima i islamskim pravnicima da je šart valjanosti prodaje da prodavač bude vlasnik onoga što prodaje ili da bude opunomoćen od vlasnika da prodaje, tj. da je prodaja onoga što ne posjeduje ili onoga zašto nema punomoć ništavna. (pogledaj: El-Mesu’atu el-fikhijje el-kuvejtijje, 9/15)

Izuzetak ovom propisu je prodaja SELAM (tj. prodaja nečega što prodavač prilikom prodaje ne posjeduje a oko čijih osobina se prodavač i kupac detaljno dogovore, pri čemu kupac daje novac na licu mjesta a prodavač dostavi dogovorenu robu u vrijeme kako se dogovore) oko čega nema razilaženja među učenjacima. Dozvola prodaje SELAM je potvrđena u vjerodostojnom Sunnetu, s tim da ima svoje šartove koje treba ispuniti da bi bila ispravna.

Takođe, izuzetak prodaje onoga što se ne posjeduje je prodaja FUDULI (prodaja tuđeg imetka bez njegove dozvole) oko čega postoji razilaženje među učenjacima.

Dokazi sa kojim učenjaci dokazuju zabranu prodaje onoga što se ne posjeduje su dva vjerodostojna općepoznata hadisa:

Prvi – hadis kojeg prenosi Hakim ibn Hizam, radijallahu anhu, u kojem je došlo je on rekao: „O Allahov Poslaniče, dođe mi čovjek hoće da kupi od mene ono što ja nemam, mogu li mu prodati ono što je na pijaci (tržnici)?“ On mu odgovori: „Ne prodaji ono što ne posjeduješ“.
Hadis bilježe Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ibn Madže, Ahmed i Bejheki. Vjerodostojnim su ga ocijenili Ibn Hazm, Ibn Hibban i Albani, a dobrim Timizi, Bejheki i Šujab Arnaut.

Drugi hadis – od Abdullah ibn Amra, radijllahu anhuma, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Nije dozvoljena: prodaja sa pozajmicom, dva šarta u prodaji, zarada na onome što se ne može garantovati niti prodaja onoga što ne posjeduješ“.
Hadis bilježe Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ibn Madže, Ahmed, Hakim i Bejheki. Vjerodostojnim su ga ocjenili Tirmizi, Hakim, Albani i Šuajb Arnaut.

U značenju ova dva prenešeno u drugim rivajtima je još nekoliko hadisa.

Ovi hadisi jasno i nedvosmisleno ukazuju na zabranu prodaje robe koja nije u vlasništvu onog ko prodaje.

Ako se prodaja robe vrši na način kako je opisano u pitanju, tj. da prvo prodaju robu koju reklamiraju na stranici a koju ne posjeduju, a zatim kupe tu robu sa neke druge stranice (ili svejedno kako i odakle), onda nema sumnje da takav način prodaje potpada pod zabranjeno prodavanje onoga što se ne posjeduje.

Takva prodaja sa strane Šerijata je batil (ništavna) i oni koji to rade imaju grijeh kod Uzvišenom Allaha ako to rade sa znanjem o zabrani istog.

Takođe, kao što prodaja robe koja se ne posjeduje nije dozvoljena prodavaču tako isto nije dozvoljena ni kupcu koji zna da se prodaje na zabranjen način.
Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta