Kazneno pravo i sudstvoSavremena pitanja

PEDOFILIJA – stav islama (propis i kazna)

PITANJE: Es Selamu alejkum.

Kako islam gleda na pedofiliju i koja je kazna u šerijatu za to djelo?

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Pedofilija se na Zapadu tretira kao spolna nastranost, vrsta seksualne perverzije, spolnog nasilja i zlostavljanja, koja se ispoljava u sklonosti prema djeci istog ili suprotnog spola, odnosno zadovoljavanju seksualnog nagona odraslih na djeci. Ili skraćeno, zadovoljavanje seksualnog nagona odraslih na djeci.

Šerijatski status pedofilije

O pedofiliji nema direktnih šerijatskih tekstova, jer je ona savremeno pitanje. Na osnovu općih šerijatskih tekstova može se reći da pedofilija predstavlja jedno od najogavnijih i najružnijih djela u islamu, veliki grijeh i ponašanje od kojeg se zdrava ljudska priroda gnuša. Pored toga što je nemoralno djelo, pedofilija je vid ubistva za dječaštvo, poremećaj dječije nevinosti, prevara i izdaja, jer dijete ne shvata i ne razumije šta se radi i šta mu se dešava. Ovo mogu činiti samo bolesne duše, perverzni manijaci i osobe najmizernijih strasti i pohota koje nisu svojstvene ni životinjama.

Bilježe Ebu Davud u Sunenu i Buharija u El-Edebu el-mufred od Aiše, radijallahu anha: „O Aiša, zaista Allah ne voli pokvarene perveznjake“. Vjerodostojnim ga ocjenjuju Albani i Šu’ajb Arnaut. Hadis se prenosi i u drugim zbirkama od nekoliko ashaba.

A što se tiče šerijatske kazne za pedofiliju, ona nije pojašnjena u šerijatskim tekstovima nego ulazi u takozvane kazne T’AZIRAT, odnosno one koje nisu strogo određene šerijatskim tekstovima, a koje određuje kadija shodno težini prekršaja. Shodno vrsti i težini zlostavljanja, traumi koju doživi dijete, kao i stanju pedofila, kadija određuje odgovarajuću kaznu.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta