Savremena pitanja

PROPIS PUŠENJA NARGILE

PITANJE: Selam alejkum, šejh.

Da li je dozvoljeno pušenje shishe (nargile), ali umjereno, jednom mjesečno?

ODGOVOR:  Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Nije dozvoljeno uvlačenje jednog dima, a kamoli pušenje jednom mjesečno.

Naime, ispitivanja i analize su potvrdile da je pušenje nargile štetnije od pušenja klasičnih cigareta.

Nije mi poznato da je neka komisija za fetve, do čijih fetvi se drži, dozvolila konzumiranje nargile. Dokaz zabrane je opći šerijatski princip zabrane kozumiranja bilo čega što nanosi štetu ljudskom organizmu. A ovo je potvrđeno u vjerodostojnom hadisu: „Nema štete (u islamu), niti nanošenja štete“. Hadis bilježe Ibn Madže, Darekutni i Malik u Muveteu od Ebu Se’ida El-Hudrija, radijallahu anhu. Bilježi ga takođe Ahmed u rivajetu od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma. Vjerodstojnim ga ocjenjuju Hakim i Albani, a dobrim Ibn Redžeb i Šuajb Arnaut.

Također, konzumiranje nargile obavezuje ili kupovinu nargile ili odlazak u nargila-barove ili kafiće, a i jedno i drugo je zabranjeno.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta