Savremena pitanja

POSTAVLJANJE KUR’ANA, EZANA, ZIKRA ILI DOVE KAO RINGTONE NA MOBITELU

PITANJE: Selam alejkum. Lijepo je imati ezan ili Quran kao ringtone na mobitel ali je nerespektivno prekidati to kad se treba javiti na telefonu i neki šejhovi se slažu s tim.
Međutim, da li je ok ako vam ringtone zvoni kao Allah Akbar i Laillallah illalah i sl., uglavnom da nije sura, ajet, ezan ili dova, da li bi to bilo dozvoljeno? Ja imam ringtone koji sam napravio da ponavlja Allah Akbar I Laillahaillalah pa bi ga volio koristiti.

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Imam Nevevi prenosi da je idžma (konsenzus) učenjaka na tome da je vadžib poštovati Kur’an. Sa druge strane, bilo koji oblik omalovažavanja i nipodaštavanja Kur’ana predstavlja djelo kufra sa kojim se izlazi iz vjere.

A što se tiče postavljanja učenja Kur’ana kao zvono na mobitelu, naravno nema neki šerijatski tekst koji o tome govori ili to direktno zabranjuje.

Savremeni učenjaci koji to zabranjuju, a na čemu je većina onih do čijih se fetvi drži, ili smatraju pokuđenim dokazuju to obavezom svakog muslimana da cijeni i poštuje Kur’an. Jer zaista ne priliči da se Allahove riječi spuste na nivo zvona jer Allahov govor mora biti na većem stepenu kod muslimana.

Pod ovaj propis obaveze poštovanja Kur’ana ulaze i ezani, zikrovi i dove koji imaju svoje mjesto, vrijeme i povod upotrebe. S tim da su na blažem stepenu od učenja Kur’ana.

Pa tako skupina učenjaka smatra pokuđenim upotrebu istih umjesto telefonskog zvona, dok to neki dozvoljavaju pravdajući time što se tako podsjeća i podstiče na zikr i dovu.

A što se tiče tekbira (riječi ALLAHU EKBER) i riječi LA ILAHE ILLELLAH i to predstavlja zikr, odnosno veličanje i spominjanje Allaha, dželle še’nuhu, i ne samo to nego su to jedni od najvrijednijih zikrova. Pa s toga ne priliči da se ovakvi zikrovi spuštaju na nivo običnog zvona koje upozorava čovjeka da mu neko upućuje telefonski poziv.

Zikrovi i dove trebaju da budu na višem stepenu kod jednog muslimana od toga da ih koriste kao zvono.

Prema tome, postavljanje učenja Kur’ana na mjesto zvona kao ringtone nije dozvoljeno jer se time Allahov govor spušta na nivo zvona što predstavlja omalovažavanje Kur’ana koji on ima uzvišeniju i višu svrhu. Dok je postavljanje zikrova, ezana ili dova pokuđeno ili u najmanju ruku treba izbjegavati. Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta