Savremena pitanja

PRAVLJENJE PARFEMA SA ETANOLOM (ALKOHOLOM)

PITANJE: Cijenjeni i poštovani šejhu, razlog mog obraćanja vama je pitanje o proizvodnji Parfema od esencijalnih ulja koje opet dobivam kroz destilaciju i enfleuragu (Enfleurage) biljki. Što je kod zadnjeg Ethanol neizbježan.
Pošto je količina esencijalnog ulja veoma mala nakon destilacije i enfleurage, da li mi je dozvoljeno koristiti Ethanol 80% i više da bi se, kod prvog, ( Destilacija) esenzialno ulje razrijedilo za dalje miješanje parefema i kod drugog (Enfleurage) da bi se esenzialno ulje moglo odvojiti od masnoće i dakle moglo upotrebiti za proizvodjnju parfema? Nadam se inšaallah na skori odgovor. Alah vas nagradio Dzennetom Firdevsom. Esselamun alejkum we rahmetullahi we barekatuhu

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Etanol je primarni alkohol koji pripada skupini alkohola i najčešće se nalazi u alkoholnim pićima tako da se u svakodnevnom govoru naziva samo alkoholom. Upotrebljava se kao otapalo i sredstvo za ekstrakciju, dezinfekciju, konzerviranje i pri proizvodnji alkoholnih pića. Služi i kao polazna sirovina za cijeli niz hemikalija. Najjača alkoholna pića sadrže oko 45 % alkohola, dok je zapremni udio etanola u apsolutnom alkoholu 96%. Ako čovjek popije 500 ml čistog etanola može umrijeti. Sa šerijatske strane etanol je vrsta alkohola na čiju zabranu pijenja se odnose šerijatski tekstovi.

A što se tiče pravljanja parfema u čijem sastavu je nalazi velika količina etanola, tj. alkohola na čiju zabranu pijenja se odnose šerijatski tekstovi, to pitanje se vraća na mes’elu: da li je alkohol čist ili nečist. Odnosno, ako je alkohol čist onda je njegova upotreba u parfemu dozvoljena, a ako je nečist onda ga nije dozvoljeno koristiti u spravljanju parfema. Zabranjen je jer bi mirisanje sa tim parfemom značilo da na svom tijelu ili odjeći imamo nečistoće a muslimanu nije dozvoljeno da klanja sa nečistim tijelom ili odijelom, a sa druge strane obavezan je da otklanja nečistoću sa tijela i odjeće.
A što se tiče čistoće alkohola, svejedno bio on etanol ili vino, rakija i pivo, učenjaci imaju podijeljeno mišljenje.

Prvi općepoznati stav učenjaka je da je alkohol nečist. Ovo je mišljenje džumhura učenjaka a na čemu su i učenjaci četiri mezheba od hanefija, malikija, šafija i hanabila. Oni svoj stav dokazuju prije svega time što je alkohol zabranjen, a što je upitno jer nije sve što je zabranjeno u nekom smislu (poput pijenja) automatski i nečisto. Takođe, dokazuju nečistoću alkohola sa ajetom: “O vjernici, vino i kocka i strelice za gatanje su nečistoća, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite” (El-Maide 90), tj. da se u ajetu pod riječju “nečistoća” misli na fizičku nečistoću. Međutim, dokazivanje sa ovim je slabo jer je ispravno da se u ajetu misli na nečistoću u prenesenom značenju zbog toga što su kocka i strelice za gatanje same po sebi čiste.

Drugi stav učenjaka je čistoća alkohola. To je mišljenje Lejs ibn S’ada, Rebi’atu Er-R’eja, El-Muzenija (učenika Šafije), šejha Albanija i Ibn ‘Usejmina. Oni čistoću alkohola dokazuju time da je osnov u svim stvarima da su čiste sve dok nam ne dođe validan šerijarski dokaz da je nešto nečisto, a da je alkohol nečist nema dokaza. Ovaj stav je bliži ispravnom zbog snage dokaza.

Prema tome, dozvoljeno je da se prave parfemi koji u svom sastavu sadrže alkohol etanol, a Alah zna najbolje. Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta