Savremena pitanja

PROPIS BAVLJENJA EKSTREMNIM SPORTOVIMA

PITANJE: Esselamu alejkum.
Da li postoji kakva fetva ili islamski stav o extremnim sportovima današnjice, tačnije bavim se već duže vrijeme paraglidingom (padobranstvom), pošto je to extreman sport i jako opasan toliko opasan da se dešavaju nesreće sa smrtnim ishodom ili sa teškim ozljedama, pa me zanima da li ta osoba koja pogine na taj način se smatra kao i ona koja je sebi oduzela život svojom rukom ili?

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Naravno da za one sportove koje nazivaju exstremnim sportovima postoje fetve i da su o njima islamski učenjaci pravili analize i pisali studije (magistarske i doktorske), s tim da nam u ovom slučaju i nisu potrebne fetve kada za tako nešto imamo šerijatske tekstove.

Naime, svi oni sportovi u kojima preovlađuje mogućnost lošeg ishoda i nesretnog svršetka, pri čemu se tijelo čovjeka izlaže opasnim tjelesnim povredama, lomovima kostiju i slično, koji uzrokuju prestanak rada nekog organa, ili izazivaju teške akutne ili hronične bolesti, ili odvedu čak i u smrt, bavljenje svim ovim sportovima je haram.

Poput sportskih natjecanja autima i motociklima, skijanje na velikim strminama, penjanje uz velike stijene i slično. A dokaz da nije dozvoljeno bavljenje ovako opasnim sportovima i hobijima je to što se ovo ubraja u ono što se u Šerijatu naziva bacanje samog sebe u propast, a što je zabranjeno mnoštvom dokaza.

Od tih dokaza su riječi Uzvišenog: “I ne bacajte sami sebe u propast” (El-Bekare, 195). Znači, ovim ajetom Uzvišeni zabranjuje da čovjek sam sebi svjesno uzrokuje ono što ga vodi u propast, ozljedu, nesreću i slično.

Takođe, kaže Uzvišeni: “I nemojte sami sebe ubijati” (En-Nisa, 29). A pod ubijanjem samog sabe je i to da se čovjek upusti i radi ono u čemu može nastradati.

Takođe, zabranjeno je bavljenje onim sportovima u kojima još može i druge ozlijediti. A u hadisu kojeg bilježi Ibn Madže, Darekutni i Malik u Muveteu od Ebu Se’ida El-Hudrija, radijallahu anhu, je došlo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema štete niti nanošenja štete”.Takođe, bilježi ga Ahmed u rivajetu od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma. Vjerodstojnim ga ocjenjuju Hakim i Albani a dobrim Ibn Redžeb i Šuajb Arnaut. Ovim hadisom se zabranjuje nanošenja štete kako drugima tako i samom sebi.

Prema tome, ako je tvoje bavljenje padobranstvom onako kako ga ti opisuješ onda nema sumnje da ti je bavljenje njime zabranjeno. A to da li je osoba koja pogine baveći se ovim sportom na stepenu osobe koja je sama sebe ubila, odgovor je da nije na potpuno istom nivou.

Jer osoba koja izvrši samoubistvo ima namjeru samoubistva i direktno uzrokuje svoju smrt, za razliku od osoba koje, baveći se opasnim sportovima, nema namjeru da se ubije i indirektno uzrokuju smrt tako što se izlaže opasnim situacijama i okolnostima koje ga mogu odvesti u smrt.
Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta