Savremena pitanja

PROPIS BORBE BIKOVA, OVNOVA, PIJETLOVA I PASA

PITANJE: Esselamu alejkum.
Kod nas se svake godine održava takmičenje u bodenju bikova, pa me interesuje da li je to po islamu zabranjeno? A ujedno i propis bodenja ovnova i pijetlova, je li imaju isti propis. Allah vas nagradio.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

O propisu bodenje bikova i ovnova i borbe pijetlova i pasa su govorili učenjaci mezheba.
Naime, nema razilaženja među islamskim pravnicima oko zabrane bodenja bikova, ovnova, borbe pijetlova i pasa. ( pogledaj: El-mevsu’atu el-fikhije, 10/196).
Učenjaci malikijskog (Hašijetus-savi, 4/238), šafiijskog (Mugnil-muhtadž 4/312) i hanbeliskog (Keššaful-kinna’a, 4/39) mezheba su zabranili ovakva natjecanja.

Kaže autor Tekmiletul-medžmu’u (iz šafijskog mezheba): “Bodenje životinja je najblesavija vrsta natjecanja, ona je batil (ništavna) oko čije zabrane nema razilaženja među učenjacima” (El-medžmu’u, 14/31).

Dokazi zabrane ove vrste natjecanja:

1. Hadis koji prenosi Ibn Abbas, radijallahu anhuma: “Da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio zavađanje među životinjama”.
Hadis bilježe Ebu Davud i Tirmizi. A hadis je slab zbog dvije stvari:

– prenešen je merfu’an (tj. da su to riječi Poslanika, sallahu alejhi ve sellem) i murselen (tj. da tabi’in kaže da je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izostavljajući ashaba), a kaže Tirmizi da je ispravnije mursel,

– u senedu je Ebu Jahja el-Kattat koji je slab.
Albani je hadis ocijenio slabim u “Dai’fu Ebi Davud” (broj 443).

2. Natjecanje u ovome je blesavost i maloumnost u čemu nema nikakve fajde. (pogledaj: El-Musabekat S’ad Eš-Šisri, str. 134.)

3. Životinje jedna drugoj nanose bol ili čak ubija jedna drugu bez ikakvog valjanog cilja u tome. (pogledaj: ‘Avnul-ma’bud 7/165, Nejlul-evtar 8/92)

4. U ovome je upropaštavanje imovine bez opravdanog razloga.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta