Propisi vezani za ženeSavremena pitanja

PROPIS BURKINIJA

PITANJE: Selam alejkum.

Da li je takozvani BURKINI halal (dozvoljen). Burkini je kupaći kostim za “muslimanke” muminke koji se nosi u javnosti, na moru, i bazenima, među golim i polugolim ljudima, muškarcima i ženama, nevjernicima a i “muslimanima” imenom. Ako jeste dozvoljen, u kojim slučajevima? Ako nije zašto nije? Mi nemamo o tome ništa od učenih konkretno, a mnogima kad se kaže da to nije uredu traže nam fetve. Pa eto ako može uvaženi dr. o tome da se oglasite bilo bi poželjno.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

O burkiniju

Burkini je dvodjelni kupaći kostim, gornji dio – od koljena do vrha glave sa kapuljačom i dugim rukavima i donji dio – pantalone do članaka. Riječ „burkini“ je složenica nastala od spajanja riječi burka i bikini. Namijenjen je pobožnim ženama muslimankama da se mogu kupati na plažama i bazenima. Pokriva skoro čitavo tijelo, osim lica, šaka i stopala. Uporedo sa burkinijem pojavile su se i varijante ženskih kostima za trčanje, džudo, fudbal, košarku itd. Burkini je veoma popularan kod muslimanki Evrope.

Kreator burkinija, tj. šerijatskog kupaćeg kostima, je australijska dizajnerka libanskog porijekla ‘Ahida Zenati. U Egiptu su se kupaći kostimi za muslimanke pojavili oko 2000. godine pod nazivom „hidžab za plivanje“ ili „šerijatski kupaći kostim“. Dok je u Turskoj burkini poznat pod nazivom Hasema, po firmi koja ga proizvodi, a u SAD-u kao Splashgear.

Upotreba ili nošenje burkinija

Prije odgovora na pitanje neophodno je podsjetiti da je po islamu stidno mjesto kod muškarca od pupka do koljena, a kod žene po džumhuru (većini učenjaka) takođe od pupka do koljena, a po manjoj skupini ono što i pred mahremom (tj. čitavo tijelo osim glave, ruku do iznad laktova i nogu ispod pola cjevanica).

Propis nošenja burkinija ili šerijatskog kupaćeg kostima za žene zavisi od stanja i okolnosti u kojima se upotrebljava. Može imati dva stanja:

Prvo stanje: da se žena muslimanka kupa u burkiniju na (džahilskim) plažama ili bazenima na kojima se zajedno kupaju žene i muškarci, svejedno bili muslimani ili ne, koji ne pokrivaju svoja stidna mjesta (osim polnih organa).

Propis ovog stanja je bez sumnje zabrana.

Argumenti zabrane su sljedeći:

Prvo – zabrana boravka na mjestima munkera, tj. na kojima se rade jasni harami i poriču kur’anski ajeti i izruguje im se. Na ovu zabranu ukazuju dva ajeta:

Riječi Uzvišenog: „On vam je već u Knjizi objavio: kad čujete da Allahove riječi poriču i da im se izruguju, ne sjedite s onima koji to čine dok ne stupe u drugi razgovor, inače, bićete kao i oni. Allah će, sigurno, zajedno sastaviti u Džehennemu licemjere i nevjernike.“ (En-Nisa, 140)

Takođe: „Kada vidiš one koji se ajetima Našim rugaju, nek si daleko od njih sve dok na drugi razgovor ne pređu“. (El-En’am, 68)

Značenje ajeta je: kada vidiš one koji se izruguju Allahovim ajetima time što ih negiraju, odbacuju i ismijavaju, napusti ih i ne sjedi sa njima kako bi slušao i gledao taj veliki munker sve dok se ne promijeni stanje. Ovim ajetom je Allah naredio da se klonimo mjesta na kojima se omalovažavaju Allahovi ajeti sve dok se ne prestane sa time.

Nema sumnje da su džahilske plaže i pomiješano kupanje na bazenima mjesta velikog munkera.

Drugo – obaveza je onome ko vidi neki munker, poput plaža i pomiješanog kupanja na bazenima, da ga prvo otkloni rukom, ako ne može, onda zanegira riječima, ako ne može ni to, onda da ga zaniječe srce. A ne da svojim prisustvom uveliča te munkere i potvrdi im legitimnost.

Dokaz da je ovo je hadis kojeg bilježi Muslim u svom Sahihu od Ebu Se’ida El-Hudrija, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko od vas vidi neki munker, neka ga ukloni rukom, a ako ne može onda (neka ga zanegira) jezikom, a ako ne može onda (neka ga zanegira) srcem, a to je najmanji vid imana“.

Treće – ko se kupa na tim plažama i bazenima gleda stidna mjesta muškaraca i žena, a oko zabrane istog nema razilaženja među učenjacima.

Četvrto – to predstavlja zabranjeno potpomaganje u griješenju.

A Uzvišeni Allah kaže: “Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava”. (El-Maide, 2)

Peto – ženama nije dozvoljeno da nose burkini pred muškarcima strancima jer je uzak i opisuje obline njihovog tijela.

Drugo stanje: da se žena muslimanka kupa u burkiniju na plažama (ako uopšte postoje takve plaže) ili bazenima na kojima se isključivo kupaju žene koje pokrivaju svoje stidno mjesto na islamski način ili sa muškarcima koji su joj mahremi (pod uslovom da burkini nije potpuno uzak).

Propis ovog stanja je dozvola, jer nema šerijatskih zapreka koje su spomenute u prethodnom stanju.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Također pogledaj
Close
Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta