Savremena pitanja

PROPIS IGRANJA LOTA, BINGA, UPLAĆIVANJA U KLADIONICAMA I SLIČNO

PITANJE: Eselamu alejkum, da li je grijeh igrat loto, bingo ili tako nešto slično?
Hvala unapred, Allah da vas nagradi!!!!

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Igranje lota, binga i slično se u Šerijatu ubraja u kockanje (mejsir) koji je zabranjen tekstom Kur’ana, Sunneta i idžma’om (konsenzus) islamskih učenjaka. Isto tako, uplaćivanje u kladionicama je vrsta kockanja i klađenja koji su zabranjeni po idžamu učenjaka.

Argumet zabrane kockanja i klađenja su riječi Uzvišenog: “O vjernici, vino i kocka i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite. Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti” (El-Maide 90-91).

Dokaz iz Sunneta je hadis: “Ko kaže svom drugu: dođi da se kladimo, neka da sadaku” (Buharija 4860 i Muslim 1647). Znači, za sam pozivanje na klađenje treba dati sadaku, što znači da je klađenje koje je vrsta kocke haram.

Od učenjaka koji prenose idžma’ su Kurtubi (El-Džamiu’ li ahkamil-kur’an 6/94), Ibn Tejmije (Medžmu’ul-fetava 32/220) i Ibn Hadžer (Fethul-bari 8/497).

Pravilo na osnovu kojeg raspoznajemo nagradne igre koje su zasnovane na kocki od onih koje to nisu je: da kada čovjek uđe u igru (ili takmičenje i natjecanje) ILI JE DOBITNIK ILI GUBITNIK, a to je čista kocka. Spomenute vrste nagradnih igara su klasičan primjer kocke, jer učesnik ulaže novac uplaćivanjem listića ili klađenjem pa ako bude izvučen on je dobitnik, a ako ne onda je gubitnik.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Također pogledaj
Close
Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta