Savremena pitanja

PROPIS POTPISIVANJA PETICIJE ZA HIDŽAB

PITANJE: Esselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu. Halali šejh, znam da ima i previše pitanja ali ako može samo kratak odgovor: da li je ispravno ili nije potpisivanje ove peticije i sličnih? Allah te nagradio firdevsom za trud.

Tekst peticije:

Pravo na hidžab: Borimo se za svoje pravo

Povodom odluke Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH o zabrani nošenja vjerskih obilježja u pravosudnim institucijama uposlenicima i strankama u pravosuđu.

U navedenom zaključku se radi o zabrani nošenja vjerskih obilježja, za mene hidžab nije vjersko obilježje, već to smatram svojim pravom na vjeru i uvjerenje. Razmislimo malo koliko nas mogu koštati odluke drugih koje samo posmatramo i ne pokušavamo spriječiti. Zamislite sebe u situaciji da kao stranke (ne morate raditi u VSTV-u) ispred pravosudnih institucija BiH skidate marame na koje imate pravo. Možete li zamisliti, ja ne mogu.

Link za potpisivanje peticije: PRAVO NA HIDŽAB: BORIMO SE ZA SVOJE PRAVO

(http://www.peticije24.com/pravo_na_hidab_borimo_se_za_svoje_pravo)

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Hidžab (pokrivanje muslimanke)

Pokrivanje punoljetne žene muslimanke je vadžib po Kur’anu, Sunnetu i idžma’u (konsenzusu) učenjaka ovog Ummeta. Od učenjaka koji prenose idžma’ su: Ibn Hubejre (“El-Ifsah” 1/114), Ibn Redžeb (“Fethul-bari” 2/171), Ibn Bettal (“Šerhu sahihil-Buhari” 1/395), Ibn Abdul-berr (“Et-Temhid” 6/376, “El-Istizkar” 2/152), Ibn Rušd “Bidajetul-mudžtehid” 1/114) i mnogi drugi.

Žena muslimanka je dužna pokriti čitavo tijelo, osim lica (da li je njegovo pokrivanje vadžib ili sunnet) i šaka i stopala žene (da li je njihovo pokrivanje vadžib ili je dozvoljeno otkriti), oko ovoga troga učenjaci imaju poznato razilaženje. Dokazi iz Kur’ana, Sunneta, idžma’a, kijasa (analogije), predaja ashaba i zdravog razuma koji ukazuju na obavezu pokrivanja punoljetne muslimanke su mnogobrojni i što je uglavnom općepoznato svakom muslimanu.

Šta je peticija?

Peticija je pismeno obraćanje kojim grupa građana traži od organa javne vlasti da pokrene postupak ili preduzme mjeru ili radnju iz svoje nadležnosti.

Drugim riječima, peticija je zahtjev za nekom promjenom koji je potkrijepljen sakupljenim potpisima zainteresovanih osoba. Često se koristi da bi se utjecalo na vlast neke države da usvoji ili povuče neki zakon.

U svakodnevnom žargonu, peticija je dokument koji je potpisalo mnogo ljudi, a koji je adresiran na neku zvaničnu državnu instituciju. Peticija može biti i usmena ili se može distribuirati putem interneta. Isti pojam u pravnoj terminologiji označava zahtjev podnijet sudu ili administrativnom tribunalu u kome se traži neka vrsta promjene. Peticija je Ustavom zagarantovano ljudsko pravo.

U ZAKONU O SLOBODI VJERE I PRAVNOM POLOŽAJU CRKAVA I VJERSKIH
ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI, Članak 4. stoji:

“1. Svatko ima pravo na slobodu vjere i uvjerenja, uključujući slobodu javnog ispovijedanja, odnosno neispovijedanja vjere. Jednako tako, svatko ima pravo prihvatiti ili promijeniti vjeru, kao i slobodu – bilo sam ili u zajednici s drugima, javno ili privatno – da na bilo koji način očituje svoja vjerska osjećanja i uvjerenja obavljanjem obreda, izvršavanjem i pridržavanjem vjerskih propisa, držanjem do običaja i drugih vjerskih aktivnosti. Svatko ima pravo na vjersku pouku, koju će obavljati samo osobe koje na tu službu imenuje službeno tijelo ili predstavnik njegove crkve ili vjerske zajednice, kako u vjerskim ustanovama tako u javnim i privatnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama i višim razinama obrazovanja što
će se regulirati posebnim propisima.”

Propis potpisivanja “Peticije za hidžab”

S obzirom da je potpisivanje peticija politička aktivnost, treba znati da je bavljenje politikom muslimanima nekog mjesta FARD KIFAJE (kolektivna obaveza), tj. ako je vrši skupina spada grijeh sa ostalih muslimana.

Pa shodno gore spomenutom, tj. propisu hidžaba, poimanju peticije i zakona o slobodi vjere, MUSTEHAB (preporučeno) je svakom muslimanu i muslimanki BiH da potpišu ovu peticiju, jer je u interesu svih muslimana naše države.

Molim Uzvišenog da ostvari namjere, želje i težnje muslimana sa ovom peticijom.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta