FIKHImovinski postupciPITANJA I ODGOVORI

PROPIS PRONAĐENE (izgubljene) STVARI

– Selam alejkum.
Kakav je propis kada čovjek nađe na ulici novac ili neku drugu vrijednosnu stvar, a nema ništa uz to (lični dokument ili sl.) i ne može da pronađe vlasnika? Da li će to što je našao uzeti za sebe ili neće?
– Esselamu alejkum brate Zijade Allah te nagradio Džennetom,
Sinoć me je pitao jedan brat sta da uradi sa novcem koji je pronašao kod ograde u dvorištu džamije. Suma novca je manja od 5 KM, pa sada i mene interesuje koji je propis, tj. šta da učini čovjek u ovom slučaju, dal da troši taj novac, il da čeka kako sam ja shvatio iz Bujarijinih hadisa 1 godinu i da obznanjuje, pa da poslije godine može da troši, ali ukoliko dođe vlasnik sa dokazom, onda da mu to vrati. Također, dal se propis odnosi na sumu novca koja se pronađe, npr. dal isto vrijedi i za pronađenu marku i 100 maraka.
Allah te poživio, i nagradio najvećim stepenom Dženneta!
ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

 

Ko pronađe izgubljenu stvar dozvoljeno mu je uzeti je s tim da je dužan da obznanjuje punu godinu dana da je prinašao izgubljenu stvar.

Obznanjivanje treba vršiti na mjestima kao što su: ulaz džamije (došlo je u vjerodostonom hadisu da nije dozvoljeno unutar džamije), na mjestima gdje se ljudi okupljaju, ili u današnje vrijeme putem oglasa na radiju ili u novinama i sl. Pa ako se u tom roku pojavi njegov vlasnik i dokaže sa preciznim opisom ili slično da je on njegov vlasnik dat će mu izgubljeni predmet.

U protivnom, ako se vlasnik ne pojavi ni za godinu dana ili pojavi ali ne potvrdi da je on vlasnik, dozvoljeno je da ga upotrijebi, s tim da se smatra da je taj izgubljeni predmet poput stvari koja mu je data na čuvanje (el-vedi’a), te u slučaju da se jednog dana pojavi njegov vlasnik obavezan je nadoknaditi njegovu vrijednost.

Dokazi za gore spomenuto su hadis od Zejd ibn Halida, radijallahu anhu, u kojem je Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, na pitanje o pronađenom predmetu rekao: “Pregledaj torbu (kesu) i ono čime je vezana, zatim obznanjuj godinu dana šta si našao, pa ga, ukoliko se pojavi, daj njegovom vlasniku, a u protivnom radi sa njim šta hoćeš”. Hadis bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima.

A da je dužan nadoknaditi njegovu vrijednost kad god se pojavi njegov vlasnik, nakon godinu dana obznananjivanja, upućuje isti hadis kod Muslima sa dodatkom: “…, i neka bude (pronađeni predmet) vedi’a (stvar koja ti je data na čuvanje) kod tebe, a ako dođe njegov vlasnik bilo kad daj mu ga”.

Iz ovog propisa neki islamski pravnici izuzimaju stvari i predmete čija je vrijednost neznatna, poput olovke i slično.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta