Smrt/Dženaza

PROPIS SAĐENJA ILI STAVLJANJA UMJETNOG CVIJEĆA NA KABUR UMRLOG

PITANJE: Selam alejkum.
Je li dozvoljeno ukrašavanje mezara cvijećem kao što je na slicu? Mislim da se posadi cvijeće? Allah te nagradio.
ODGOVOR: Ve alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika Muhammeda, a zatim;
Ukrašavanje kabura cvijećem može biti u dva oblika: sađenjem cvijeća i stavljanjem umjetnog cvijeća.
Što se tiče stavljanja umjetnog cvijeća, ispravno je da to nije dozvoljeno jer je to oponašanje kjafira u onome što rade oko grobova svojih umrlih. A zabrana oponašanja kjafira je došla u vjerodostojnom hadisu. Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko oponaša neke ljude (jedan narod) on je od njih”. Bilježi ga Ebu Davud i imam Ahmed, a ocijenili su ga dobrim i vjerodostojnim Ibn Hibban, Ibn Hadžer, Albani i Sulejman ‘Alevan.
Sa druge strane, učenjaci imaju podijeljeno mišljenje oko obilježavanja kabura kamenom, nišanom, drvetom i slično, kao i oko propisa pisanja na nišanu, pa preče je da uljepšavanje kabura bude sporno i upitno. Zabrana gradnje na kaburu je došla u vjerodostojnom hadisu kojeg bilježi Muslim u svom Sahihu.
A oko sađenja cvijeća i sličnog na kabur umrlog učenjci imaju podijeljeno mišljenje. Razilaze se zbog različitog poimanja i tumačenja postupka Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
Bilježi Buharija u svom Sahihu Od Ibn Abbasa, radijjallahu anhu, da je rekao: „Allahov Poslanik s.a.w.s., je prošao pored dva kabura, pa reče: Ova dvojica se kažnjavaju, i to ne zbog nečeg velikog; što se tiče jednog – nije se čuvao od mokrenja, a što se tiče drugog – stalno je prenosio tuđe riječi (nemimet). Poslanik s.a.w.s., reče da mu donesu jednu svježu palminu granu, koju prepolovi na dva djela, pa zabode nad grobom prvog jedan njen dio, a nad drugim grobom drugi dio grane, rekavši: Nadat je  se da će im se kazna, makar malo, olakšati, sve dok se grane ne osuše.“
Prvi stav – da stavljanje palminog i sličnog granja na kaburove olakšava patnju umrlima, taj čin je mustehab i on je sunnet je Allahova Poslanika s.a.w.s. Ovo je mišljenje kasnijih učenjaka šafijskog i hanbelijskog mezheba.
Drugi stav – da nije dozvoljeno stavljanje palminog ili nekog drugog granja (u što ulazi i cvijeće) na kaburove, i da to predstavlja novotariju, a ono što je prenešeno od Poslanika s.a.v.s., to je specifično samo za njega.
Na ovom su Muhammed Rešid Rida, Bin Baz, Ibn Usejmin, Albani, Ahmed Šakir, Stalna Komisija za Fetve u Saudiji, Sejjid Sabik i mnogi drugi.
Drugi stav učenjaka je bliži ispravno, a Allah zna najbolje. Jer to što je uradio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ashabi nisu uzeli za praksu, što znači da su to tretirali kao nešto specifično za njega.
Prema tome, nije dozvoljeno cvijećem ukrašavati kabur umrlog na bilo koji način, sađenjem ili stavljanjem umjetnog.
Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta