Intimni odnosi/BrakSavremena pitanja

PROPIS SLANJA SLIKE ŽENE PROSCU

PITANJE: Assalamu aleykum, uvaženi šejh.

Imam jedno pitanje koje je možda i više puta postavljeno. Radi se o slanju slika kod omladine kad se upoznaju zbog sklapanja braka. Imam sina za ženidbu Alhamdulillah, i svaki put kad ja upoznam curu i počnem pričati o svom sinu i nama kao familiji one traže da im pošaljem sliku moga sina. Iz razloga da je ona daleko i hoće da prvo vidi da li joj se on optički sviđa pa tek onda da se vide i upoznaju. Ja naravno svaki put to odbijem jer su slike fitna i predložiim da mi nemamo problema doći do nje, ali one svaki put to odbiju. Sad me interesuje da li je u redu da pošaljem sliku ili ne? Barakallah feek.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Prije odgovora na pitanje slanja slike ukratko da podsjetimo na neke propise koji su usko vezani za istu temu:

Propis viđenja žene koja se želi zaprositi

Velika većina učenjaka je na stavu da je mustehab (preporučeno) vidjeti ženu koja se želi zaporositi. Manja skupina učenjaka kaže da je to samo dozvoljeno, a ne i preporučeno.

U nekoliko hadisa se preporučuje da prosac vidi ženu koju želi zaprositi, od njih su:

– Hadis od Džabira, radijallahu anhu, da Poslanika, sallallahu alejih ve sellem, rekao: ‘Kada neko od vas hoće da zaprosi ženu, ako je u mogućnosti da vidi (od nje) ono što će ga navesti da je oženi, neka to učini‘.

(Ebu Davud, Ibn Madže, Ahmed, Hakim, Ibn Hibban i Bejheki, vjerodostojnim ga ocjenjuje Hakim i Ibn Hibban, a dobrim Albani i Šu’ajb Arnaut.)

– Hadis od Mugire ibn Š’ubeta, radijallahu anhu, da mu je Poslanik, sallallahu alejih ve sellem, rekao: „Pogledaj u nju, jer je to napreče da vam učini brak trajnijim“. (Tirmizi, Nesai, Ibn Madže, Darimi i Ib Hibban. Vjerodostojnim su ga ocjenili Hakim, Ibn Hibban, Ibn El-Mulekkin, El-Busiri, Albani i Šu’ajb Arnaut, a dobrim Tirmizi.)

Šta je dozvoljeno vidjeti kod žene pri prosidbi?

Učenjaci se razilaze na četiri mišljenja oko toga šta je dozvoljeno proscu da vidi od tijela žene koju želi zaprositi.

Prvi stav: dozvoljeno je vidjeti samo lice i šake. (stav većine učenjaka)

Drugi stav: dozvoljeno je vidjeti one dijelove koji se često sami pokažu, poput ruku (šaka), lica, vrata i stopala. (hanbelijski mezheb)

Treći stav: dozvoljeno je vidjeti šta god hoće od tijela osim stidnog mjesta. (stva el-Evzaija)

Četvrti stav: dozvoljeno vidjeti cijelo njeno tijelo. (zahirije, Ibn Hazm i imam Ahmed u rivajetu)

Odabrano mišljenje je stav džumhura, tj. da je dozvoljeno proscu da vidi lice i šake. A proscu koji se sakrije da bi vidio ženu koju želi zaprositi bez njenog znanja, ili je posmatra sa strane, njemu je dozvoljeno da vidi šta god se pokaže od njenog tijela, od vrata, stopala, kose i slično. Na ovo ukazuje vjerodostojni argumenti:

Propis gledanja žene u prosca

Propis gledanja žene u prosca je isti kao i propis gledanja prosca u ženu koju ima namjeru zaprositi, jer se i on njoj može svidjeti ili ne svidjeti kao što se i ona njemu može svidjeti ili ne.

Učenjaci se takođe razilaze oko toga šta je ženi dozvoljeno da vidi od tijela prosca. Najbliže je da nema smetnje da vidi više od lica i šaka, jer je stidno mjesto muškaraca ono što je između pupka i koljena.

Dozvoljene i zabanjene radnje tokom gledanja i prosidbe

Nema smetnje da prosac razgovara sa ženom koju prosi u prisustvu mahrema ili na javnom mjestu gdje ima ljudi. Sve dok je razgovor i komuniciranje u cilju i kontekstu sklapanja braka i budućeg zajedničkog života njih dvoje smiju razgovarati ili razmjenjivati mejlove i poruke.

Zabranjeno je osamljivanje prosca sa ženom koju prosi, jer je zabrana osamljivanja sa ženom strankinjom (kojoj nije mahrem) potvrđena idžamaom učenjaka i jasnim hadiskim tekstovima. Kaže Posanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu mutefekun alejhi: „Neka se nikako ne osamljuje muškarac sa ženom osim sa (njenim) mahremom“.

Takođe, proscu nije dozvoljeno da se rukuje sa ženom koju prosi niti da dirne bilo koji dio njenog tijela, našto ukazuju nedvosmisleni šerijatski tekstovi.

PROPIS SLANJA SLIKE ŽENE SA CILJEM PROSIDBE

Oko propisa slanja slike žene, koju mu ona ili njen mahrem pošalje, sa ciljem viđenja zbog prosidbe, savremeni učenjaci imaju podijeljeno mišljenje. Ovo pitanje je naročito bitno ako prosac živi daleko od žene koju nije u mogućnosti da lahko i jednostavno posjeti zbog cilja prosidbe i viđenja.

Po ovom pitanju savremeni učenjaci imaju tri mišljenja:

Prvo mišljenje: dozvola.

Na ovome je skupina učenjaka, između ostalih šejh Salih el-Fevzan, centar za fetve u Kataru (islamweb.net), centar za fetve UAE i šejh Tajjib eš-Še’al.

Kaže šejh el-Fevzan: „Nema smetnje u tome. Jer ako je dozvoljen pogled u nju, dozvoljen je i pogled u njenu sliku“.

Drugo mišljenje: zabrana.

Na ovome su Bin Baz, Abdulmuhsin el-‘Abbad i drugi.

Zabranu argumentiraju zatvaranjem puteva koji vode u haram i fitnu.

Treće mišljenje: da je bolje izbjegavati. (ne kažu da je zabranjeno)

Ovo je mišljenje Ibn Usejmina, fetva na stranici islamqa.info i stav šejha el-Munedždžida.

Njihovi argumenti su sljdeće:

1- jer u gledanju slike može neko drugi učestovati,

2- jer je to slika koja ne opisuje potpunu stvarnost (izgleda), jer koliko slika čovjek vidi pa kada pogleda uslikano bude potpuno drugačije,

3- jer često ta slika ostane kod prosca a on odustane od prosidbe, međutim poigrava se sa njom kako hoće.

Odabrano mišljenje je dozvola, a Allah zna najbolje. Jer kao što kaže šejh el-Fevzan, ako je dozvoljen pogled u ženu koja se prosi, onda nema smetnje da se gleda i u njenu sliku.

A što se tiče argumenata onih koji zabranjuju, tj. da to vodi u fitnu i otvara vrata harama, ovi argumenti gube snagu time što prosac koji vidu ženu koju prosi on može da njen izgled opisuje drugima a to također vodi u fitnu i harame. Što znači, da je viđenje žene ili njene slike stvar emaneta i bogobojaznosti samog prosca.

Napomena: ova dozvola se odnosi na slanje slike lica, ili slika čitave figure tijela pri čemu su otkriveni samo lice i šake, kada je u pitanju istinska prosidba sa kojom se želi brak, a ne ašikovanje, zabavljanje i slične zabranjene ljubavne veze.

Prema tome, odgovor na pitanje je sljedeći: ako je dozvoljeno ženi da pošalje sliku otkrivenog lica proscu, onda je preče da bude dozvoljeno proscu da pošanje svoju sliku ženi koju hoće zaprositi.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta