Kratki odgovori

REČENICA: „KUR’AN JE JEDINA KNJIGA U KOJOJ AUTOR VOLI ČITAOCA“?!

PITANJE: Esselamu alejkum. Ako može kratak odgovor. Da li je sporna ova rečenica ovoj slici? Meni nekako ne liježe, a sad opet ne bih napamet bez znanja govorio. Allah te nagradio na odgovoru. (u atašmentu je slika i rečenica)

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Ova rečenica je pogrešna i sporna sa šerijatske strane iz dva razloga:

Prvi razlog – Kur’an mogu čitati mu’mini, munafici i kjafiri raznih boja i vrsta.

Allah, subhanehu ve te’ala, voli mu’mine koji čitaju Kur’an, jer je čitanje Kur’ana (tilavet) mustehab djelo oko čega nema razilaženja među učenjacima. A Allah voli sve što je naredio i preporučio. Dakle, Allah ovu vrstu čitalaca Kur’ana voli bez sumnje.

A za munafike Uzvišeni Allah kaže: „Zaista će licemjeri na samom dnu Džehennema biti“ (En-Nisa, 145). Zar Allah da voli one koje će kazniti najvećom kaznom, koji lažno ispoljavaju iman a u svojoj nutrini kriju nevjerstvo. Allah takve sigurno ne voli. A o oni često čitaju Kur’an.

Dok kjafire Uzvišeni Allah ne voli. Kaže Uzvišeni na dva mjesta u Plemenitom Kur’anu: „Zaista Allaha ne voli kjafire“ (Ali Imran 32, Er-Rum 45). A nerijetko i kjafiri čitaju Kru’an.

Prema tome, ova izjava „Kur’an je jedina knjiga u kojoj autor (misli se na Allaha) voli čitaoca“ nije precizna i tačna, jer čitaoci mogu biti i munafici i kjafiri, a njih Allah ne voli i kad čitaju i kad ne čitaju. A ako se misli samo na mu’mine onda je tačna.

Drugi razlog – Nije ispravno kazati da je Allah autor knjige Kur’an, jer je Kur’an objava od Allaha i ne može se upoređivati sa drugim knjigama koje imaju svoje autore.

Učenjaci Kur’anskih znanosti, poput Sujutija, Zerkešija i drugih, definišu Kur’an sljedećim riječima (sa nekim malim razlikama u definicijama): Kur’an je Allahov govor, objavljen Vjerovjesniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, riječi su mu nadnaravne, njegovo čitanje je ibadet, prenesen je mutevatir predajom, zapisan je u Mushafe od početka sure El-Fatiha do kraja sure En-Nas.

Takođe, ova rečenica „Kur’an je jedina knjiga u kojoj autor voli čitaoca“ u stvarnosti nije potpuno tačna. Jer ima mnogo knjiga čiji autori vole svoje čitaoce. Naravno, sa izuzetkom onih koji čitaju radi pronalaženja mahana i nedostataka, nekonstruktivne kritike i slično.

Prema tome, oni koji sastavljaju ovakve i slične rečenice, ako nisu preuzete iz pouzdanih knjiga ili od učenih, trebaju prvo provjeriti njihovu ispravnost pa ih tek onda puštati u etar.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Također pogledaj
Close
Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta