Razno

SELEFIJSKA SRCEPARAJUĆA HIĆAJA

PITANJE: Esselamu alejkum šejh. Zanima me da li je ova priča susreta roditelja i sina na Sudnjem danu vjerodostojna jer je mnogo rasprostranjena među našom braćom i sestrama (selefijama). Tekst priče sam zapisao sa videa jer u pisanoj formi nisam pronašao, evo:
“Kada vidiš da se Džehennem puni, sve te jeza hvata, tražiš u knjizi dobro djelo na koje se možeš osloniti, ima li ko da ti može pomoći. Dok čekaš i razmišljaš ispred tebe se svijet sklanja, izmiče, neko dolazi- tvoja majka, tvoja brižna majka koja te nikad na dunjaluku nije ostavila, koja je uvijek kada je mogla bila ti na pomoći. Taman, sad ću tražiti od majke da me pomogne, nikada me nije izdala, uvijek me pomagala. Međutim, ona tebe prva pita, pita te tihim glasom, stidljivim. Sine, samo jedno dobro djelo tražim od tebe, da se danas sačuvam od Džehennemske vatre. Majko, meni treba, kod mene nema mnogo dobrih dijela, loša djela sva.
Sine, zar nisam ja ta koja te nosila u stomaku, zar nisam ja ta koja te hranila svojim mlijekom, zar si zaboravio sine ko se umarao da bi se ti odmarao, zar si zaboravio sine ko je plakao zbog tvoje bolesti, ko te nosio doktorima. Sine, samo jedno dobro djelo, zar škrtariš u svojim dobrim dijelima?
Kažeš, majko danas je kraj, danas je Džennet ili Džehennem, ja sam preči da se sačuvam od vatre. Majka sliježe ramenima i odlazi, ti je gledaš kako zamiče među svijetinom i kažeš: “Majko, da je neko drugo mjesto sebe bih dao za tebe…” . Zatim dolazi babo. Sine, samo jedno dobro dijelo tražim od tebe. Babo ja sam preči da se sačuvam od vatre.. Sine zar si me zaboravio? Zar ne znaš da sam ja odlazio tamo i amo, da bi ti imao, da se ne bi stidio svojih vršnjaka da bi imao ono što su i oni imali. Zar si zaboravio da sam vadio iz svojih usta zalogaje i stavljao u tvoja usta.
Nisam babo zaboravio ali danas je kraj…”

ODGOVOR:
Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu, neka je salavat i selam na posljednjeg Vjerovjesnika a zatim:
Ovaj opis dešavanja na ahiretu je izmišljen, nije prenešen niti u hadisu, niti u predajama ashaba i tabina. Obično smo navikli da sufije dođu sa hićajama tj.izmišljenim poučnim pričama sa kojima se želi ganuti srce, podstaknuti na dobro djelo i slično. U tefsiru ajeta iz sure Abese kada kaže Uzvišeni: “A kada dođe glas zaglušujući, na dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći i od majke svoje i od oca svoga i od supruge svoje i sinova svojih, toga dana će se svaki čovjek o sebi brinuti.” (33-37)
Navodi Ibn Kesir u svom tefsiru od tabi’ina Ikrime sličnu priču susreta muža i supruge i oca i sina samo sa dosta manje patetike i nerealnosti. Ova priča od Ikrime je prenesena bez lanca prenosilaca što znači da je slaba, a i da je vjerodostojna, kao što kaže Šu’be :”Govor tabina u fikhu nije dokaz, pa kako da bude dokaz u tefsiru.”

Ova selefijska hićaja je sporna zbog više stvari:
Prvo- oprečna je vanjskom značenju spomenutih kur’anskih ajeta, jer je u ajetima došlo da će čovjek pobjeći od svog brata, majke, oca žene i sina, a u selefijskoj hićaji da će se sresti sa majkom i ocem, pričati sa njima i gledati ih kako odlaze.
Drugo- dešavanja na ahiretu znamo putem vahja ili vjerodostojnog hadisa a da neko priča o detaljima kako će biti, spominjući razgovor, osjećanja i slično a za to nema vjerodostojnog dokaza, je govor o gajbu (nepoznatom) bez šerijatskog argumenta.
Treće- islam nema potrebe za pridobijanjem i privlačenjem ljudi sa izmišljenim stvarima.
Četvrto- oni koji navode ovu priču, trebali su naglasiti da je ona proizvod mašte i da je izmišljena kako se ne bi mislilo da je vjerodostojna i da će stvarno biti tako
Peto- spomenuti scenario dešavanja na ahiretu je vrhunac patetičnosti i nerealnosti, poput toga:
– “Kada vidiš da se Džehennem puni, sve te jeza hvata..”
-“Tvoja majka, tvoja brižna majka koja te nikad na dunjaluku nije ostavila..”
-“Pita (majka) te tihim glasom, stidljivim..”
-“Sine, samo jedno dobro djelo tražim od tebe.”
-“Majko, meni treba, kod mene nema mnogo dobrih dijela, loša djela sva.”
-“..ko te nosio doktorima.” (Majka)
-“Zar si zaboravio da sam vadio iz svojih usta zalogaje i stavljao u tvoja usta.” (Babo)
Ve billahi tevfik

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta