Savremena pitanja

STAJANJE PRI INTONIRANJU HIMNE I U VOJSCI RADI ZASTAVE

PITANJE: Selam alejkum.

Kakav je islamski propis po pitanju himne, tj. kada se himna peva kada se ustane u tome trenutku dok se peva. Ili ako se neko zadesi na mestu gde se peva himna. Kao na primer na utakmici i bude stojao kao i svi drugi, kakav je islamski stav? Odgovorite mi, hitno je.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Upitana je Stalna komisija za fetve u Saudiji da li je dozvoljeno stajanje radi veličanja državne himne ili zastave? (Fetva broj 2123) Odgovor je glasio: „Nije dozvoljeno muslimanu da stoji veličajući bilo koju državnu zastavu ili pozdrav (himnu). To je odvratna novotarija koja nije postojala u vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, niti u vrijeme pravednih halifa. Ovo narušava potpuni tevhid koji je vadžib i iskreno veličanje Allaha Jednog Jedinog. To je put koji vodi u širk. Predstavlja oponašanje kafira i njihovo slijeđenje u ružnim običajima i poistovjećivanje sa njima u pretjeranom veličanju njihovih poglavara i državnih kodeksa. A Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je zabranio da ih oponašamo i da se poistovjećujemo sa njima. Ve billahi tevfik.“

Također, upitana je Stalna komisija (Fetva broj 5963) o propisu pozdravljanja zastave u vojsci i veličanja oficira? Odgovor je bio: „Nije dozvoljeno pozdravljanje zastave, to je novotarija. Rekao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem: „Ko uvede u ovu našu stvar ono što nije od nje, to se odbacuje. Bilježe ga Buharija i Muslim. A veličanje oficira na način poštivanja i uvažavanje njihovog položaja, to je dozvoljeno. Dok je pretjerivanje u tome zabranjeno, svejedno bili to oficiri ili neko drugi“.

Fetvu su potpisali: Bin Baz, Abdurrezak Afifi, Abdullah Gudejan i Abdullah Ku’ud.

Šejh Salih Fevzan je izdao sličnu fetvu u kojoj je podržo i pojasnio fetvu Stalne komisije.

Upitan je šejh Albani o propisu stajanja ispred zastave i stajanja radi himne. Odgovorio je: „Nema sumnje da su ovo evropski kafirski običaji, a nama je zabranjeno općim i pojedinčnim zabranama da ih oponašamo. Nije dozvoljeno ni jednoj muslimanskoj državi da slijedi običaje kafira. … “. Zatim je upitan da li samo stajanje ispred zastave narušava tevhid? Odgovorio je: „Da, narušava islam, šerijat i adabe islamske. … Kaže Uzvišeni: ‘Na Dan kada će ljudi zbog Gospodara svjetova stajati’ (El-Mutaffifin, 6). Ovo stajanje najviše liči veličanju kipova, jer je ova zastava komad platna. Na veliku žalost, ovo predstavlja slijepo slijeđenje Evropljana“.

(El-Edžvibetu el-elbanijje, 1/2)

Također, upitan je šejh Abdullah ibn Džibrin o stavljanju ruke na glavu i pozdravljanju zastave, kao što se radi u školama. Odgovorio je sljedeće: „Smatramo da je to novotarija i da je pozdrav muslimana selam. A išaret (pokazivanje) rukom je pozdrav kršćana, kao što je došlo (u hadisima). Znači, išaret rukom ili glavom je pozdrav Židova ili kršćana. A što se tiče pozdravljanja zastave, ako je riječ o poznatim zastavama, to nije dozvoljeno jer su one neživi predmeti, a pozdrav njima je vid veličanja. Veličanje nije dozvoljeno ispoljavati prema stvorenjima, a kamoli prema neživim stvarima koje niti koriste niti čuju. Ako je ovo izraz veličanja ovog predmeta, to je širk …“. (Kitabu el-bidei vel-muhdesat, str. 245-246)

Kada je upitan šejh Abdulazizi Tarifi o stajanju pred zastavom sa ciljem veličanja, odgovorio je sljedeće: „Ovo nije dozvoljeno u bilo kojem stanju, to nema veze sa rodoljubljem (ljubavi prema domovini), … To je od simboličnih stvari koje su uzete iz neislamskih zemalja u uvedene kod muslimana, koje muslimani i Arapi nisu poznavali. … (zatim je govorio o propisanom iskazivanju ljubavi prema domovini). Međutim, da čovjek stoji ispred zastave sa ciljem njenog veličanja, ovo je vezivanje za stvari koje nemaju vrijednosti, to je također od stvari koje često utiču na akidu čovjeka, pa se zbog toga treba kloniti istog. … Jer stajanje ako je radi veličanja, to je oprečno Allahovoj vjeri. Došlo je u hadisu: ‘Ko voli da ljudi stoje radi njega, neka sebi spremi mjesto u Vatri’ (Tirmizi, ocjenjuje ga dobrim, a Albani vjerodostojnim). Ako je u šerijatu došla zabrana da voliš da ljudi radi tebe stoje, pa kako da voliš da ljudi stoje radi zastave, platna i slično. U hadisu je došla prijetnja. Zbog toga kažemo, da je ovo od zabranjenih stvari.“

https://www.youtube.com/watch?v=MBflp0RL44g

Oko ovog pitanja među ulemom ima i drugih stavova. Komisija za fetve u Egiptu (Darul-ifta’ el-misrijje) je na stavu da je dozvoljeno stajanje pred zastavom, pri slušanju himne i slično. Također, na ovom stavu je i poznati mauritanski šejh i daija Muhammed ed-Dudu. On smatra da veličanja ima više vrsta: 1- veličanje koje je svojstveno samo Allahu, ono je zabranjeno da se čini osim samo Njemu, 2- veličanje koje je naređeno, poput veličanja Allahovih obilježja, Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i slično, i 3- i drugih oblika veličanja, u šta ubraja i ove vrste stajanja.

Na ovo dokazivanje se može odgovoriti time što nije problem samo u veličanju nečega nego u stajanju radi veličanja himne ili zastave I sličnog.

Najbliži stav je, a Allah zna najbolje, zabrana spomenutih stajanja radi intoniranja himne i pozdravljanje državne zastave. Rezime argumenta zabrane je sljedeće:

– jer je u hadisu došla prijetnja Vatrom da neko voli da ljudi rad njega stoje

– jer to predstavlja narušavanje potpunog tevhida, islama i šerijata, jer se samo Allah veliča stajanjem
– jer predstavlja veličanje neživih stvari, platna, pjesme i muzike, a veličanje spomenutih stvorenja stajanjem nije dozvoljeno

– jer je to oponašanje kafira u njima svojstvenim običajima.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta