Propisi vezani za žene

STAVLJANJE SURME (ILI ŠMINKANJE) VAN KUĆE

PITANJE: Esselamu alejkum. Moje pitanje bi bilo u vezi šmikne, ili bolje rečeno “surme”. Zanima me da li je dozvoljena jednoj muslimanki da stavi surmu na svoje oči, i tako izađe na ulici? Čitala sam, a i slušala od mnogih učenih ljudi da je zabranjeno ženi da se našminka, bolje rečeno uredi i izađe vani, te da je dozvoljeno da se uređuje samo svom mužu. Ali sa druge strane vidjela sam dosta žena koje su lijepo i propisno obučene, neke nose i nikab, a na očima im je surma.Kad ih upitam zar je dozvoljeno da tako izađu na ulicu, kazu da jeste, jer je surma ljekovita. Ja nemam namjeru da stavim surmu na svoje oči i tako izađem na ulicu, jer to mom suprugu smeta čak i da je dozvoljeno, ali me zanima stav islama o surmi. Bolje rečeno, da li žena smije izaći vani sa surmom na očima? Da vas Allah s.w.t. nagradi za utrošeno vrijeme.

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Nije dozvoljeno stavljanje surme niti neke druge šminke na oči ženi koja izlazi van kuće pri čemu će je vidjeti ljudi koji joj nisu mahremi, svejedno bilo to žena koja ne pokriva lice ili koja pokriva lice ali ne pokriva oči. A dozvoljeno je ženi pod nikabom koja pokriva oči da stavlja surmu ili neku drugu šminku kada izlazi iz kuće.

Dokaz za ovo je ajet u suri En-Nur koji obavezuje svaku mu’minku da sakriva svoje ukrase od muškaraca stranaca, tj onih koji joj nisu mahremi. Kaže Uzvišeni: “I reci vjernicama da obore poglede svoje i čuvaju furudže svoje, i neka ne pokazuju ukrase svoje, izuzev šta je vanjsko od njega; i neka pokrivače svoje stave na grudi svoje, i neka ne pokazuju ukras svoj, izuzev muževima svojim ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih ili ženama svojim, ili onom šta posjeduju desnice njihove, ili slugama svojim od ljudi koji nemaju sposobnost, ili djeci koja ne spoznaju awrete žena. I neka ne udaraju nogama svojim da bi se saznalo šta kriju od ukrasa svog. I pokajte se svi Allahu, o vjernici, da biste vi uspjeli” (En-Nur, 31).

Dokaz iz ajeta su riječi Uzvišenog: “i neka ne pokazuju ukrase svoje”, a pod ukrase spada surma, šminka, nakit i slično koje je dozvoljeno ženi pokazati muškarcima spomenutim u nastavku ajeta. A što se tiče riječi Uzvišenog u istom ajetu: “izuzev šta je vanjsko od njega”, kaže Ibn Kesir u svom tefsiru: “To jest, neka muškarcima strancima (koji im nisu mahremi) ne otkrivaju ništa od ukrasa osim onoga što se ne može sakriti, kaže Ibn Mes’ud: poput ogrtača i odjeće”.

Prema tome, upotreba surme je uopćeno propisana, međutim nije dozvoljeno ženi da muškarcima pokazuje svoje ukrase, u što ulazi i surma, osim mužu i mahremima. Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta