Savremena pitanja

UPISIVANJE NA FAKULTET PODMIĆIVANJEM (kada je mito zabranjeno a kada dozvoljeno?)

PITANJE: Esselamu Alejkum.
Prije godinu dana pri upisu na fakultet sam na neki način učestvovao u podmićivanju… Učio sam i pripremao sam se za prijemni ali sam na dan prije prijemnog saznao da mi je otac dao mito. Ja sam se pokajao i čvrsto stojim pri odluci da nikada više mito neću dati… Mene brine, da li će moje zanimanje ako nastavim i završim ovaj fakultet meni donositi haram ili halal novac. I šta da učinim ako će novac biti haram, kako da ispravno postupim. Hvala na pomoći. Allah vas nagradio.

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Kaže Uzvišeni: “Ne jedite imovinu jedan drugoga na nepošten način i ne parničite se zbog nje pred sudijama da biste na griješan način i svjesno dio tuđe imovine pojeli!” (El-Bekara, 188). Ovim ajetom Uzvišeni Allah zabranjuje davanje mita sudijama kako bi se na griješan način došlo do tuđe imovine, s tim da je značenje ajeta opšte i odnosi se na sve vidove davanja mita.

Takođe, prenosi Aiša, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prokleo onoga koji daje mito (rišve) i ko ga uzima. Ovaj hadis bilježe Ebu Davud, Tirmizi, Ahmed, Hakim i Bejheki, a vjerodostojnim ga ocjenjuju Tirmizi, Hakim, Zehebi i Ibn Hibban, a dobrim Šuajb Arnaut. Proklinjanje onoga ko daje i onoga ko uzima mito upućuje da je to djelo veliki grijeh.

Učenjaci definišu mito (rišve) da je to imetkom, uslugom i slično sa kojim se čovjek pomaže da stekne nešto na što nema pravo niti to zaslužuje.

Većina učenjaka smatra da nije mito dati nešto (imetk, učiniti uslugu. korist i slično) kako bi čovjek  došao do svog prava ili otklonio od sebe zulum (nepravdu).

Prema tome, ako si ti na osnovu postavljenih uvjeta primanja zasluživao da budeš primljen ali bez davanja mita te ne bi primili, onda u tom slučaju davanje mita ne predstavlja zabranjeno mito. Međutim, ako si davanjem mita osigurao sebi prijem a ugrozio nekoga ko ima veće pravo od tebe, onda je to zabranjeno mito oko čije zabrane nema razilaženja među učenjacima a koja je došla u gore spomenutom hadisu.

A što se tiče novca kojeg ćeš, inšaallah, zarađivati nakon tvojih studija, radeći profesiju koju si studirao, to nema direktne veze sa tvojim spornim prijemom na fakultet. Jer sa mitom si dobio pravo da studiraš a ne diplomu i profesiju. Pa nakon što stekneš diplomu učenjem i trudom i na osnovu nje radiš određene poslove nema sumnje da je zarada tvog imetka halal.

Međutim, da si sa mitom dobio diplomu za određeno zanimanje bez učenja i sticanja znanja o tome onda bi predstavljanje da si nosilac te diplome bila laž i vodilo bi do toga da radiš posao za koji nisi osposobljen a što je šerijatski sporno.

Da li je zarada halal ili ne ibret je u tome: da ono što radiš i na čemu zarađuješ novac uradiš onako kako se traži od tebe ili kako si dogovorio da uradiš, svejedno imao diplomu ili ne. Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta