Savremena pitanja

ZAPOŠLJAVANJE U DRŽAVNIM ŠKOLAMA

PITANJE: Es-Selamu alejkum poštovani. Možete li mi pojasniti općenito propis zapošljavanja u državnim školama poput ovih u BiH, a posebno kada je u pitanju predavanje predmeta tjelesni i zdravstveni odgoj (fizičko)? Allah Vam dao svako dobro!

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Rad u državnim (ili privatnim) školama je u osnovi dozvoljen, svejedno kao učitelj, nastavnik ili profesor, jer je poslovni ugovor zasnovan uzimanju novčane (i neke druge) nadoknade za poučavanje djece raznoraznim ljudskim naukama, vještinama i iskustvima. Iako rad u državnim školama ima mnoge šerijatski sporne stvari, poput predavanja i učenja muzičkog, učenja mnogih Islamu oprečnih shvatanja, uvjerenja i nemoralnih tumačenja, miješanja muškaraca i žena (dječaka i djevojčica u poodmakloj uzrasti) i slično, ipak korisne stvari umnogome preovlađuju. Nije ispravno sa šerijatske strane zahtijevati od učitelja, nastavnika i profesora muslimana da odustanu od rada u državno-odgojnim ustanovama zbog određenih šerijatsko spornih stvari (pa makar ih bilo mnogo) na kojima je rad u ovim ustanovama zasnovan jer je većina aktivnosti u ovim ustanovama šerijatski prihvatljiva i dozvoljena i jer je veća korist od štete. Mnogi šerijatski propisi halala i harama, poput pijenja alkohola, kockanja i slično, su zasnovani na tome da li je u njima veća korist ili šteta, pa ako je veća korist od štete onda budu halal, a ako je obrnuto onda budu haram.

Sa druge strane, na muslimanima je da ustanove, firme i institucije države u kojoj žive prilagođavaju i usklađuju islamskim načelima i principima a ne da se predaju i odbiju rad i suradnju ili da čak prepuste nemuslimanima da oni kreiraju i utiču na stvarnost i sredinu u kojoj svi zajednički živimo.

Takođe, kao što je muslimanu dozvoljen rad u raznim državnim ili privatnim firmama čija je osnovna aktivnost halal (a ne haram poput proizvodnje alkohola, duhana i slično) iako rad firme u sebi sadrži mnoge harame, poput finansiranja sa kamatom, miješanju muškaraca i žena i slično, tako isto muslimanu je dozvoljeno u osnovi da radi u školama (odgojnim ustanovama) iako u tom radu ima mnogo haram djelatnosti.
Iz ove opće dozvole rada u državnim odgojnim ustanovama izuzima se rad na onome što je čisti haram, poput predavanja muzičkog, predavanja muslimanke punoljetnim muškarcima (pa čak i maloljetnim je upitno), predavanja tjelesnog odgoja djevojkama i slično.

Takođe, iz ove opće dozvole se izuzima svaki musliman ili muslimanka kao pojedinci ako se boje za svoju vjeru radeći na mjestima gdje je njima lično velika fitna i prijetnja po vjeru i iman. Ovakvi pojedinci moraju dati prednost očuvanju vjere nad potrebom zaposlenja i zarade, jer je vjera preča od imetka. Na njima je da traže neki drugi posao u kojem nema harama te neće izložiti svoju vjeru onome što će je poremetiti, umanjiti ili čak uništiti.
Naravno, na muslimanu i muslimanki, koji rade na mjestima u kojima ima haram aktivnosti i djelatnosti, je da otklanjaju te munkere (haram aktivnosti i djelatnosti) shodno njihovim mogućnostima, nije im dozvoljeno da učestvuju u tim šerijatsko spornim djelatnostima i ne trebaju da se prepuste i prilagode stanju u kojem rade. Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta