PITANJA I ODGOVORISIHR/UROK/LIJEČENJE

ZOVEM SE XXXX, ROĐENA SAM XXXX …

– Selam alejkum.
Zovem se xxxxxxx,  rođena sam xxxxx. Muž mi se zvao xxxxxxx, rođen  xxxxx. Ostavio me i našao odmah drugu ženu, kao da nikad nije ni bio sa mnom, pa se pitam možete li mi pomoći da se taj čovjek meni vrati, ima li pomoći?

ODGOVOR: Esselamu alejkum.

Ako se sa ovom pitanjem želi i misli da bi mi mogli da napravimo neki zapis tvom mužu ili tako nešto pa da se on tebi onda vrati, treba da znaš da je to jedan od najvećih grijehova u Islamu i da onaj ko se bavi sihrom (crnom magijom) da ga to izvodi iz Islama.

Sa druge strane, onaj ko samo ode sihirbazu da ga pita za nešto ne prima mu se namaz četrdeset dana, a onaj ko mu povjeruje u ono što govori i radi zanijekao je (porekao) ono sa čim je došao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. A znamo da je on došao sa vjerom Islam. Sve ovo je došlo u vjerodostojnim hadisima.

Naime, bilježi Muslim u svom Sahihu od žene Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: „Ko ode proroku i pita ga nešto, neće mu biti primljen namaz četrdest noći“.

A bilježe Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže, Ahmed i Darimi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko ode proroku i povjeruje mu u ono što kaže, ili priđe ženi koja je u stanju hajza, ili priđe ženi u njenu duburu (stražnjicu), on je čist od onoga što je objavljeno Muhammedu”. Vjerodostojnim ga ocjenjuje Albani a dobrim Šujajb Arnaut.

Na ovoj stranici ljudi se poučavaju ispravnoj vjeri i upozoravaju na sve što je pogrešno i oprečno vjeri Islamu, a posebno na sihr. Nama se ljudi obraćaju kada hoće da se ispravno liječe i da ne upadaju u sumnjive i haram metode liječenja, poput toga da idu “hodžama” koji prave zapise, saljevaju strave, prave sihre da razdvajaju ljude, stvaraju neprijateljstvo i mnoge druge ružne stvari.

A od prepoznatljivih znakova da se neko bavi sihrom je da traži podatke koje si ti nama poslala, što nam je dalo povoda da pomislimo da nas smatraš od njih, da nas Svevišnji Allah sačuva tog zla a pogotovu da se mi njime bavimo.

Te podatke nikom više ne daji i znaj da onaj ko ti ih traži da ne liječi ispravno. Time se izlažeš velikoj opasnosti da ti sihirbazi na osnovu toga mogu praviti svoje sihire, čine i spletke.

Ako sumnjaš da je vama dvome napravljen sihr da se razdvojite i razvedete, onda ti trebaš (a ako možeš ubijediti i njega da ide i on to je najbolje) da odeš kod onih koji liječe Kur’anom, a nipošto kod sihirbaza, i da se liječiš kod njih.

Pa ako oni utvrde da imaš sihr liječi se kod njih. A ako te je muž ostavio bez uticaja sihra, zbog nekih drugih razloga, sasvim prirodna stvar da se to desi u životu. Ne treba da se puno sikiraš zbog toga, primi to hrabro, okreni se Allahu i Njegovoj vjeri, traži utočište kod Njega od problema koji su te zadesili.

On najbolje zna šta je dobro za Njegove robove, nekada nam nešto bude mrsko i strašno a poslije se pokaže da nam je u tome bio veliki hajr, Allah zna a mi ne znamo.

Kaže Uzvišeni: “Moguće je da je baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao” (En-Nisa, 19).

I kaže: “Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. – Allah zna, a vi ne znate” (El-Bekare, 216).

Pouzdaj se u Allaha, On je tvoj Gospodar, dovi i traži od Njega da ti olakša tu situaciju i da ti je zamijeni boljom, a On se odaziva onima koji Ga dozivaju i traže od Njega.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta