Zdravlje/Hrana

ALKOHOL U KEFIRU – NJEGOVA UPOTREBA JE HALAL ILI HARAM

PITANJE: Es -Selamu alejkum, čitala sam da kefir sadrzi 1% alkohola, pa me zanima, je li dozvoljeno upotrebljavati kefir i je li to alkohol koji se dobiva prirodnim putem? Allah te nagradio za odgovor.

ODGOVOR: Alejkumusselam.
Što se tiče prehrambenih namirnica koje u sebi sadrže procenat alkohola, veoma je bitno napraviti razliku između dvije vrste ovakvih namirnica.
Prva vrsta prehrambenih namirnica koje u sebi sadrže procenat alkohola su one koje su nastale, napravljene ili se spreme tako da se u njih ne dodaje alkoholno piće u njegovom opojnom prirodnom tečnom stanju, svejedno koje vrste i doze bilo. To jest, procenat alkohola u tim namirnicama je nastao prirodnom fermentacijom ili vrenjem tokom nastajanja, pravljenja ili pripremanja te namirnice. A način utvrđivanja postojanja procenta alkohola u toj nekoj dotičnoj namirnici je ustvari hemijska analiza a ne saznanje da je toj namirnici dodat prirodni tečni alkohol koji opija u velikoj količini.
Druga vrsta prehrambenih namirnica koje u sebi sadrže procenat alkohola su one kojima je dodat prirodni tečni alkohol koji opija u velikim količinama poput etanola, vina, votke, rakije, ruma i tome slično. Primjer takvih namirnica su neke vrste čokolada, sladoleda i gaziranih pića.

Ono što je zajedničko za obje vrste namirnica koje u sebi sadrže procenat alkohola je da konzumiranje tih namirnica sa dozom alkohola koje imaju u sebi ne opijaju čovjeka. Ali se postavlja pitanje da li postoji razlika u dozvoli konzumiranja i jedne i druge vrste namirnica koje u sebi sadrže procenat alkohola.
Odgovor na ovo pitanje je sljedeći:

Prvu vrstu prehrambenih namirnica (gore spomenutu) je dozvoljeno koristiti jer se zabrana pijenja alkohola odnosi na alkoholna pića (u tečnom obliku) a ne na namirnice koje u sebi prirodno sadrže određeni procenat alkohola za koji mi znamo jedino na osnovu hemijske analize istih. Sa druge strane, vrlo je mnogo namirnica (poput kruha) pa čak i plodova (poput kore narandže) koji u sebi sadrže procenat alkohola, a što znači da bi zabrana konzumiranja istih, za koju nema dokaza u šerijatskim tekstovima, odvela u nelagodnost i veliku teškoću.

Drugu vrstu prehrambenih namirnica (tj. onih kojima je pridodat alkohol u svom prirodnom tečnom stanju) je zabranjeno koristiti bez obzira koliko mal procenat alkohola bio dodat u te namirnice. A dokaz da je zabranjeno jesti ovu vrstu namirnica je hadis koji se prenosi od Džabira, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ono što opija u velikim količinama haram je u malim količinama”. Bilježe ga Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže i Ahmed, a dobrim su ga ocijenili Tirmizi, Ibn Hibban i Ibn Hadžer a vjerodostojnim Albani i Šuajb Arnaut. Prema tome, hadis ukazuje na zabranu konzumiranja alkohola čak i u malim količinama ako taj isti alkohol opija u velikim količinama, a to je slučaj sa namirnicama kojima je pridodata određena manja količina opojnog alkohola.

A što se tiče kefira, on spada u prvu vrstu prehrambenih namirnica, tj. u one namirnice kojima nije pridodat opojni alkohol, te nema nikakve smetnje sa šerijatske strane da se on konzumira. A da je ovo tačno, odnosno da se prilikom pravljenja kefira njemu ne dodaje opojni tečni alkohol, na to ukazuju opisi nastanka kefira kao što je došlo na mnogim webstranicama. Kao na primjer na starnici wikipedija je došlo sljedeće (http://bs.wikipedia.org/wiki/Kefir): “Mliječni kefir nastaje tako što se u kravlje, ovčije ili kozje mlijeko stave grumenčići kefira, simbioze od bakterija mliječne kiseline, streptokoka, mikrokoka i gljivica i tako ostave jedan do dva dana. Pri tome se mlijeko fermentira. Optimalna temperatura je od 10 °C do 25 °C. Sadržaj alkohola može varirati od 0,2 do maksimalno 2 stepena. Masti i proteini odgovaraju sastavu mlijeka koje se koristi. Takav kremasti napitak ima kiselkast ukus”.

Takođe, na drugoj stranici (http://argentumcompendium.org/Dodaciprehrani/Kefir/tabid/97/Default.aspx) pod naslovom “Kefir i mliječni proizvodi” je došlo sljedeće: “Sastav kefira dosta ovisi o mlijeku koje se koristi, međutim zanimljivo je da može imati i do 2% alkohola. Međutim u prosjeku kefir koji se ostavi da fermentira jedan dan što je i više no dovoljno nema niti 1% alkohola. Sama zrnca kefira za vrijeme fermentacije rastu i udvostruče se otprilike svaka dva tjedna”.

Ve billahi tevfik

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta