Propisi vezani za žene

BRIJANJE GLAVE ŽENSKOG DJETETA

PITANJE: Esselamu alejkum verahmetullahi veberekatuhu!
Imam kćerkicu od šest mjeseci, nisam joj obrijao glavu kad se rodila, pošto sam dobio informaciju da može i ne mora se brijati. Interesuje me da li mi je sad dozvoljeno da joj obrijem glavu, jer joj se mijenja kosa pa joj ostaje na posteljini a i slaba joj kosa.
Napomena: Ranije sam čuo da je haram brijati glavu kod ženske djece.
Allah vas nagradio svakim dobrom i povećao vam bereket u radu. Očekujem vaš odgovor! Esselamu alejkum.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Brijanje glave novorođenčeta, svejedno bilo muško ili žensko, je sunet prilikom klanja akike po ispravnom stavu učenjaka a nije vadžib.

Korist brijanja novorođenčeta, kako navode stručnjaci medicine je u tome da se jača koža glave.

Dokaz da je  sunet novorođenčetu prilikom klanja akike obrijati glavu je hadis kojeg bilježe Tirmizi i Ahmed od Semurete, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svako dijete je vezano za svoju akiku koja se kolje za njega sedmi dan, obrije mu se glava i nadije mu se ime”. Hadis ocjenjuju vjerodostojnim Tirmizi i Albani.

Prema tome, sunet je da se zakolje akika novorođenom djetetu sedmi dan od rođenja i da mu se taj dan obrije glava i nadije ime. A ako ne uradi taj dan mustehab je to uraditi 14. dan, ili 21. dan od rođenja, pa ako ni tada ne uradi mustehab je da to uradi poslije toga u bilo koje vrijeme.

Hanabile smatraju da se novorođeno žensko dijete ne brije i da se izuzima iz ovog propisa jer ženi nije dozvoljeno da brije glavu, dok su ostali učenjaci na gore spomenutom stavu, a što je i ispravno.

A što se tiče brijanja glave ženske djece ili žena uopćeno nevezano za akiku, većina učenjaka je na stavu da je ženi mekruh brijati glavu.

To navode šafijski učenjak Er-Remli i hanbelijski učenjaci Ibn Kudame i El-Behuti, pri čemu izuzimaju iz ove pokuđenosti neki opravdani razlog zbog kojeg ima potrebu da obrije glavu. Ova pokuđenost brijanja glave žene se zasniva na hadisu kojeg bilježi Tirmizi od Alije, radijelalhu anhu, da je rekao: “Zabranio je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, da žena brije svoju glavu”. Ovaj hadis je šejh Albani ocijenio slabim.

Skupina učenjaka smatra da je ženi haram brijeti glavu bez šerijatski opravdanog razloga. Ovu zabranu temelje mimo spomenutog hadisa u kojem ima slabosti na zabrani ženama da oponašaju muškarce, a što je došlo u vjerodostojnom hadisu u Buharijinom Sahihu. Šišanje žene naćelavo je oponašanje muškaraca u onome što je svojstveno samo njima. Argument zabrane oponašanja muškaraca je po ovom pitanju veoma jak i ukazuje u najmanju ruku na pokuđenost brijenja glave ženama ako za isto nema prihvatljiv razlog i opravdanje.

Takođe, treba naglasiti da su učenjaci složni da je ženi zabranjeno brijati glavu prilikom nekog musibeta, naricanja i slično kao vid žalosti, što je došlo u vjerodostojnom hadisu kojeg bilježe Buharija i Muslim.

Prema tome, ako nisi zaklao akiku sunet ti je da zakolješ akiku i da obriješ glavu djeteta, a ako si zaklao nema smetnje da obriješ glavu djeteta zbog spomenutog razloga. Ve billahi tevfik

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta