Kratki odgovori

GOVOR O ALLAHOVOJ VJERI BEZ ZNANJA

PITANJE:
Esselamu alejkum, da li je tačna ova izjava objavljena na jednoj stranici?
“Ženi je vadžib da se pokori mužu u svemu osim onoga što je haram i to je ibadet!” Allah Vas nagradio najljepšom nagradom.

Došlo je nekoliko pitanja u sličnom kontekstu o tačnosti ove izjave.

ODGOVOR:
Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Neka je salavat i selam na posljednjeg Vjerovjesnika, a zatim:

Spomenuta izjava nije tačna ni u prvom niti u drugom dijelu.
Što se tiče prvog dijela:
“Ženi je vadžib da se pokori mužu u svemu osim onoga što je haram”, da ovo nije tačno, dovoljno je navesti jednu poznatu meselu.
Naime, poznato je razilaženje islamskih pravnika i učenjaka četiri mezheba oko obaveze supruge da hizmeti i služi svoga muža (čisti, pere, sprema hranu i slično).
Većina učenjaka, šafije, hanabile i drugi smatraju da ženi to nije vadžib, dok su se hanefije izdvojile smatrajući da je to njoj vadžib, a unutar malikijskog mezheba ima veliko razilaženje po ovom pitanju. Poenta je u tome: Ako je ženi vadžib da bude pokorna mužu u svemu mimo harama, kako to nije znala većina učenjaka u pitanju vezanom za veoma bitan dio bračnog života koji nije pokornost u haramu. Drugim riječima, žena koja neće da radi kućanske poslove mužu, slijedeći stav džumhura, šerijatski nije nepokorna mužu niti je napravila ikakav prekršaj u ibadetima prema Allahu, sviđalo se to kome ili nesviđalo, bilo mu logično ili nelogično, narušavala običaje sredine u kojoj živi ili ne narušavala.
Onaj ko hoće da govori o temi pokornosti supruge mužu nije dovoljno da poznaje opće šerijatske tekstove Kur’ana i sunneta koji ukazuju na propisanost pokornosti supruge mužu, nego treba da nauči i istraži detalje ovog pitanja o kom su govorili učenjaci.
Koga zanimaju detalji toga, za početak, neka pročita makar ovaj tekst:https://zijadljakic.ba/propis-poslusnosti-zene-muzu-i-vidovi-neposlusnosti/

Što se tiče drugog dijela izjave, da je pokornost supruge mužu u svemu mimo harama ibadet, ovo je batil. Ni u jednoj fikhskoj knjizi nećemo naći da je neko od učenjaka poglavlje “Međusobno ophođenje supružnika” uvrstio u ibadete (to spada u oblast muamelata- međuljudskih postupaka).
Također, nije mi poznato da je neko od uleme rekao da je pokornost supruge mužu ibadet Allahu kao što je ibadet klanjati, postiti, obaviti hadž i slično. A ovo ne treba miješati sa time da kada je supruga pokorna mužu i time nijeti Allahovo zadovoljstvo da u tome ima nagradu i da time u prenesenom značenju obožava Allaha izvršavajući ono što je propisano.
Ako bi uzeli da je to tačno, to jest, da je pokornost supruge mužu ibadet u svemu mimo harama, onda bi to značilo da je nepokornost supruge mužu u nečemu uz istovremenu pokornost roditeljima u tome širk, jer ispoljava ibadet pokornosti mužu nekome drugome mimo muža, što je smiješno.

U svakom slučaju, nije dozvoljeno pričati o propisima vjere bez znanja ili dovoljno znanja.

Kaže Uzvišeni:
“I ne govorite neistine jezicima svojim: ‘ Ovo je halal, a ovo je haram’, da biste tako o Allahu neistine iznosili. Oni koji o Allahu govore neistine, neće uspjeti.” (En-Nahl, 116)
I kaže Uzvišeni:
Reci: “Gospodar moj zabranjuje razvrat, javni i tajni…, i da o Allahu govorite ono što ne znate.” (El-E’araf, 33)
Ovim ajetima Uzvišeni zabranjuje govor o Allahovoj vjeri bez znanja. Dovoljno je znanja čovjeku, da kaže za ono što ne zna ‘ne znam’, kao što se prenosi od nekih ashaba i selefa.

Ve billahi tevfik

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta