Kratki odgovori

NAPLAĆIVANJE ŠTETE OD SAOBRAĆAJNOG OSIGURANJA

PITANJE:
Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Da li je dozvoljeno uzeti novac od osiguranja kako bismo pokrili štetu na automobilu prilikom nesreće? Šteta na autu je velika, najvjerovatnije je da se neće moći ni popraviti, pritom druga strana je kriva u potpunosti. Da li ima razlike ako plaća osiguranje druge strane i ako plaća “naše” osiguranje. Ako je dozvoljeno uzeti novac, da li nam je dozvoljeno možda kupiti drugo auto ako se ovo ne može popraviti ili ga nema smisla popravljati. Allah Vas nagradio.

ODGOVOR:
Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu, neka je salavat i selam na posljednjeg Vjerovjesnika, a zatim:

Trgovačka- komercijalna osiguranja, u koja ulazi i saobraćajno osiguranje, po velikoj većini savremenih učenjaka su zabranjena jer u sebi sadrže šest šerijatskih prekršaja, poput obje vrste kamate, kockanja, poslovanja čija završnica nije poznata, bespravno jedenje tuđeg imetka i drugih vidova spornosti. Dozvoljena osiguranja su ona koja imaju društveni karakter i iza kojih stoji država, poput penzionog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja.
Muslimanima je dozvoljeno da uzimaju zabranjena trgovačka osiguranja ako su prinuđeni na to, poput saobraćajnog.
A što se tiče nadoknade štete od saobraćajnog osiguranja nastale zbog udesa, oko toga savremeni učenjaci imaju podijeljeno mišljenje.

Prvo mišljenje- da je dozvoljeno uzimati nadoknadu štete u novcu onoliko koliko je oštećena strana davala osiguranju protekli niz godina. A ako bi dobio iznos veći od toga, taj višak treba dati siromašnima ili za neko opće dobro (izgradnju mostova, puteva i slično).
Na ovom stavu je većina savremenih učenjaka, a svoje mišljenje dokazuju time što je ugovor sa osiguranjem šerijatski batil te zbog toga ne može uzeti više od onoga što je dao.
Drugo mišljenje- da je dozvoljeno uzeti novčanu nadoknadu u visini pričinjene štete na autu, na ovome je manja skupina savremenih učenjaka. Njihov argument dozvole je činjenica da je stvarna šteta pričinjena autu ono što je u osnovi dozvoljeno uzeti nevezano za osiguranje, a oštećena strana ne može drugačije nadoknaditi štetu osim preko osiguranja.
Sa druge strane, ako ne bi uzeo nadoknadu za štetu zbog osiguranja time bi on bio oštećena strana.

Bliže ispravnom, a Allah zna najbolje je drugo mišljenje jer je ono bliže pravednosti i otklanjanju štete.

Sa dobijenim novcem oštećena strana može raditi šta hoće, popraviti auto, kupiti drugo auto ili koristiti za svoje potrebe i slično.

Ve billahi tevfik

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta