Kratki odgovori

HVATAČ SNOVA

PITANJE: Esselamu alejkum šejh. Primjetio sam u zadnje vrijeme jedan trend kod ljudi da sve više unose u kuću ukras takozvani “hvatač snova”.

Evo nešto ukratko…
Hvatač snova je nastao u indijanskom plemenu Ojibwa. Pleli su ga djedovi i bake te zatim objesili iznad kolijevke kako bi djetešce lijepo i mirno spavalo. Vjerovalo se kako takav hvatač propušta dobre, a zaustavlja loše snove. Tradicionalno, Ojibva (indijansko pleme) prave hvatač snova vezujući žile pramenova u mrežu oko malog kruga ili odsecanjem oblikovanog okvira od vrbe. Dobijen “hvatač snova” visi iznad kreveta, koristi se kao šarm spasavanja ljudi, obično djece, iz noćne more. Poznato je i da hvatače snova smiju praviti samo muškarci, u suprotnom oni gube svoju namjenu i značaj. (Preuzeto)

Neki kažu da to stavljaju u kuću samo onako radi ukrasa i da nemaju namjeru da ga koriste u svrhu u koju se navodno koristi. Ako se vode ovim onda bi ljudi mogli koristiti i mnoge druge stvari radi ukrasa kao “fatimino oko” za što se zna da je haram.

Da li i za ovaj hvatač snova i za bilo koje slične stvari vrijedi propis kačanja hamajlija bez obzira što bi to ljudi koristili samo kao ukras, jer kao što je navedeno u tekstu, Indijanci su to koristili kao vid zaštite, poput naših prostora što stavljaju djeci crveni konac i sl.
Allah te nagradio svakim hajrom.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu, neka je salavat i selam na posljednjeg Vjerovjesnika, a zatim:

Na spomenuti opis ‘hvatača snova’ može se još mnogo štošta dodati, a rezimirano rečeno, u svijetu su rasprostranjene dvije vrste ‘hvatača snova’, indijanski i šamanski.
Indijanski (američki) navodno štiti od loših snova i zlih duhova, dok šamanski (azijski) predstavlja vid magijskog komuniciranja sa duhovima koji može biti jako opasan.
Uglavnom, šerijatski status posjedovanja ‘hvatača snova’ po shvatanju i poimanju indijanaca je zabrana jer je on vrsta hamajlije sa kojom se otklanjaju nevolje i donosi sreća a to u islamu predstavlja u osnovi mali širk.
Naime, došlo je mnogo šerijatskih tekstova koji ukazuju na zabranu nošenja ogrlica, narukvica, privjesaka i sličnog kao hamajlija i amuleta koji otklanjaju musibete i zlo a donose sreću, odnosno koji se koriste kao sredstva zaštite, Allah tim stvarima nije dao tu moć. Jedini Onaj koji otklanja štetu i donosi korist je Allah i na Njega se treba osloniti i samo od Njega tražiti zaštitu.

Od spomenutih dokaza su sljedeći hadisi:

1- Prenosi Ebu Bešir El-Ensarija, radijallahu anhu, da je bio sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na jednom od njegovih putovanja. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je naredio da na vratu ni jedne deve ne ostane ogrlica od strune a da ne bude otkinuta. (Muttefekun alejhi)

Spomenute ogrlice su se koristile kao hamajlije i zaštite za deve.

2- Prenosi Ukbe Ibn Amir, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko nosi talisman, neka mu Allah ništa ne dadne, a ko objesi morsku školjku (kao amulet) neka mu Allah nikada ne dadne mira.” (Bilježe ga Ahmed, Hakim i Ibn Hibban, hadis je dobar)

3- Također, od Ukbe Ibn Amira, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
“Ko nosi talisman, čini (mali) širk.” (Bilježe ga Ahmed i Hakim, hadis je dobar)

Dakle, nije dozvoljeno posjedovati ‘hvatač snova’ niti kao vid ukrasa bez uvjerenja zbog kojih se on koristi jer je to put koji vodi u haram, a poznato je općeprihvaćeno šerijatsko pravilo ‘sedduz-zeraia’, to jeste obaveze zatvaranja puteva koji vode u haram.

Ve billahi tevfik

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta