Propisi vezani za žene

JE LI OČUH KRŠĆANIN MAHREM PASTORCI?

PITANJE: Esselamu alejkum we rahmetullahi we bereketuhu.
Jedna sestra me zamolila da vam postavim jedno pitanje. Pitanje glasi:
Da li sestra smije skinuti maramu ispred svog očuha i da li njoj je očuh mahrem? On je njoj očuh postao dok je imala još 6 godina. Da napomenem da joj je očuh krsćanin, a ujedno i majka… da li to mijenja propis?
Da vas Allah nagradi na oba svijeta najljepšim nagradama amin.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Nema razlike između muslimana i kjafira u pitanju mahremijeta.

To jest, osobe muslimani koji su nekoj ženi mahremi te iste osobe kjafiri (u stanju kufra) su joj mahremi. Izuzetak ovom su kjafiri mahremi koji smatraju da je halal ženidba ili intimni odnos sa onim ženama koje je po Islamu haram ženiti.

A da li je očuh mahrem pastorki, propis toga je pojašnjen u ajetu u kojem Uzvišeni kaže: “Zabranjuju vam se: matere vaše, i kćeri vaše, i sestre vaše, i sestre očeva vaših, i sestre matera vaših, i bratične vaše, i sestrične vaše, i pomajke vaše koje su vas dojile, i sestre vaše po mlijeku, i majke žena vaših, i pastorke vaše koje se nalaze pod vašim okriljem od žena vaših s kojima ste imali bračne odnose – ali ako vi s njima niste imali bračne odnose, onda vam nije grijeh – i žene vaših rođenih sinova, i da sastavite dvije sestre – što je bilo, bilo je, Allah zaista prašta i samilostan je” (En-Nisa, 23)

Znači riječi: “i pastorke vaše koje se nalaze pod vašim okriljem od žena vaših s kojima ste imali bračne odnos” se odnose na očuha. Očuh koji u braku ima intimni odnos sa majkom neke žene, on je njoj mahrem za sva vremena, znači i nakon razvoda sa njenom majkom.

Prema tome, on je njoj mahrem i smije se ped njim otkrivati.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta