Porodično pravoPropisi vezani za žene

KO SU MAHREMI NEKE ŽENE (sa detaljnim dopunama)

PITANJE: Esselamu alejkum.
Moram priznati da na Balkanu tj. muslimanima sa balkana nije objašnjeno od strane hodža ili muftija  šerijatski propis mahrema u potpunosti,
hvala uzvišenom Allahu da On upućuje na pravi put koga on hoće . Hamdulilah da sam upravo saznao granice mahrema jer sam do skoro bio i zabludi. Ali mi nije jasno jedno: – DA LI  MENI POSTAJE MAHREM ILI SME DA IZLAZI PREDA MNOM ŽENA KOJA PRISTANE DA UZME MOJE DETE NA DOJENJE ILI PAK POSTAJE MAHREM SAMO MOM DETETU TJ. MAJKA PO MLIJEKU
Allah aze we dzel da vas nagradi svakim hajrom.

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Pod mahremom se podrazumijevaju muške punoljetne osobe u odnosu prema nekoj ženi muslimanki pred kojima je njoj dozvoljeno sljedeće:

– da se otkrije kao što se otkriva pred ženama (tj. nije obavezna da pred njima nosi hidžab i maramu),

– da se sa njima osami jer im je zabranjeno da je ožene (zbog rodbinske i taštinske veze i veze po miljeku) za sva vremena (ovo se ne odnosi na muža),

– da putuje sa njima na udaljenosti na kojoj se krati i spaja namaz i koriste druge olakšice putovanja, … i tome slično.

U svemu ovome se muž kao mahrem posebno izdvaja jer mu je njegova žena kojoj je on najbliži mahrem halal u postelji.
U mahreme neke žene spadaju: njen muž (ako je udata) i svi oni kojima je zabranjeno oženiti tu ženu za sva vremena zbog rodbinskih veza po porijeklu, rodbinstva po mlijeku i veze taštinstva.

MAHREMI PO RODBINSKIM VEZAMA PO PORIJEKLU SU:

1- OTAC, DJEDOVI I PRADJEDOVI (pa naviše) svejedno bili sa očeve ili majčine strane.

2- SINOVI, UNUCI I PRAUNUCI (pa naniže) od sinova i kćerki.

3- BRAĆA, svejedno bili i po ocu i po majci ili (POLUBRAT) samo po ocu ili samo po majci.

4- SINOVI BRAĆE I SINOVI SESTARA, svejedno bili braća i sestre i po ocu i po majci ili (SINOVI polubraće) samo po ocu ili (SINOVI polusestara) samo po majci.
– AMIDŽE, svejedno bili po ocu i po majci ili (POLUAMIDŽE) samo po ocu ili samo po majci.

5- DAJDŽE, svejedno bili po ocu i po majci ili (POLUDAJDŽE) samo po ocu ili samo po majci.

MAHREMI PO MLIJEKU su kao i mahremi po rodbinskim vezama, na primjer: sin po mlijeku je mahrem svojoj majci po mlijeku, njenim sestrama (tj. njegovim tetkama po mlijeku), njenim kćerkama (tj. njegovim sestrama po mlijeku) i njenoj majci (tj. njegovoj nani po mlijeku). A majci po miljeku nije mahrem otac djeteta po krvi.

A mahremi po taštinstvu su: otac muža (svekar), sin muža (pastorak), muž kćerke (zet) i muž njene majke (očuh).

MAHREMI PO TAŠTINSTVU su:

1- SINOVI MUŽA (PASTORCI) I UNUCI MUŽA (pa naniže), svejedno bili (unuci) od muške ili ženske djece muža.

2- OTAC MUŽA (SVEKAR) I DJEDOVI MUŽA (pa naviše), svejedno bili (djedovi) sa strane oca ili majke muža.

3- MUŽEVI KĆERKI, MUŽEVI UNUKA I MUŽEVI PRAUNUKA

4- MUŽ MAJKE pod uslovom da joj je prišao u postelji nakon sklapanja braka, a ako ju je pustio prije prilaska u postelji onda joj nije mahrem (En-Nisa, 23).

Žena koja nema nikog od gore spomenutih smatara se da nema mahrema.

Prema tome, žena ne može biti mahrem muškarcu niti bilo kojoj drugoj ženi nego mahrem može biti samo muškarac nekoj ženi shodno kako je gore pojašnjeno. A to znači, da žena koja zadoji tvoje dijete i postane mu majka po mlijeku ti (otac djeteta po krvi) njoj nisi mahrem nego je tvoj sin kojeg je podojila njen mahrem i mahrem njenih kćerki, sestara i njene majke. Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta