Intimni odnosi/Brak

KOLIKO PUTA SE ŽENA MOŽE UDATI?

PITANJE: Selam alejkum.
Bila sam udata, šerijatski vjenčana, rastala sam se. Prošlo je više od godinu dana i sad imam momka koji je također bio oženjen. Zanima me je li taj period koji sam rastavljena od prvog muža sam po sebi dovoljan i poništava brak (čula sam da je 3 mjeseca ili 40 dana šerijatski period). Ili treba još nešto da se uradi da bih ja poništila taj brak i da bih se ponovo mogla udati. Tačnije, zanima me koliko se puta žena ima pravo udati, tj.šerijatski vjenčavati?

ODGOVOR: Esselamu alejkum.

Prekidanje bračnog ugovora između muža i žene u islamskom pravu može biti na jedan od tri načina:

Prvi način je davanje TALAKA (tj. puštanje žene) koje je isključivo pravo muža, oko čega nema razilaženja među učenjacima. Zato žena ne može niukom slučaju dati talak (pustiti) mužu.Davanje talaka se vrši izgovaranjem riječi da je žena puštena od strane muža u direktnom ili prenesenom značenju, poput riječi: PUŠTENA SI, ili IDI SVOJIMA a nijeti da je pušta.

Drugi način je traženje poništenja bračnog ugovora, takozvani razvod FESH (poništenje braka), svejedno bilo na zahtjev muža ili žene. Ova vrsta rastave ima svoje razloge, povode i uvjete. Poništenje bračnog ugovora može dati samo kadija (šerijatski sudija), a u slučaju nepostojanja zvaničnog kadije učenjak ili daija.

Treći način prekidanja bračnog ugovora između supružnika je da žena zatraži od muža da joj da talak (tj. da je pusti, a talak je u osnovi isključivo njegovo pravo) iz određenog razloga uz obavezu vraćanja vjenčanog dara (mehra) mužu osim ako on odustane od tog prava. Ova vrsta prekidanja braka u islamskom pravu se zove HUL’U. Ovakav način prekidanja bračnog ugovora se može učiniti bez posredovanja kadije (šerijatskog sudije), ako muž pristane na zahtjev žene. A ako on odbije da joj da talak a ona ima opravdan razlog, što procjenjuje kadija, onda je kadiji dozvoljeno da im poništi bračni ugovor (tj. tada se vraćamo na drugu vrstu razvoda – FESH).

A što se tiče tvog slučaja konkretno, ako je tvoj brak završen na jedan od ova tri gore spomenuta načina: da ti je muž dao talak, tj. da je riječima rekao da si puštena (direktno ili indirektno sa nijetom talaka), ili da je neko učen poništio vaš brak na tvoj ili mužev zahtjev, ili da si ti tražila od njega da ti da talak (hul’u) a da mu zauzvrat vratiš mehr, onda ti sa njim nisi više u braku. Jer iddet (priček nakon razvoda) je tri mjesečna pranja, a kod tebe je već prošlo godinu dana. A ako se sa njim nisi razvela ni na jedan od ova tri načina onda si ti i dalje njegova žena po Šerijatu.

Pogrešno je shvatanje kod mnogih da je se žena razvela od čovjeka tako što je otišla od njega, ili da se razvela time što ih je sud ili advokat razveo a da pri tome njen muž joj nije dao talak riječima.

A što se tiče toga koliko se puta žena može udati i šerijatski vjenčati, u tome nema u Šerijatu nikakvog ograničenja. Žena se može udavati koliko hoće puta, deset, pedeset, sto puta, … Naravno da bi se udala mora biti slobodna ili razvedena ako je bila udavana, tj. ne smije biti udata za nekog drugog i mora ispuniti šartove vjenčanja prilikom sklapanja novog braka. Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta