Ocjena dokumentovanje i komentar hadisa

NAJDRAŽI HADIS NAŠIM MAJKAMA

“Džennet je ispod stopala majki, ako hoće uvedu (u Džennet), a ako hoće izvedu (iz Dženneta).“
Hadis je izmišljen, a bilježi ga Ibn Adijj u „El-Kamil“ od Ibn Abbasa, radijallahu anhu.
Kaže šejh Albani da je hadis izmišljen/krivotvoren (lažan, mevdu’) u „Silsili da’ifa“ (broj 593) zbog ravije Musa ibn ‘Ata’ koji je bio lažljivac.
El-‘Ukajli za ovaj hadis kaže: „Ovo je munker“, tj. najniži stepen slabog hadisa prije izmišljenog. Također, isti hadis bez dodatka: “ako hoće uvedu..” se prenosi od Enesa, radijallahu anhu, u manje poznatim zbirkama hadisa. Kaže el-Munavi da je hadis munker (najslabiji stepen hadisa) zbog dvojice ravija koji su nepoznati.
Umjesto ovog hadisa imamo hadis koji se prenosi od Mu’avije ibn Džahime, radijallahu anhu, da je došao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i pitao ga za savjet jer je htio da ide u bitku. Pa ga Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upita: “Imaš li majku?” U rivajetu: “Imaš li roditelje?” na njegov potvrdan odgovor mu reče: “Budi uz nju (njih), jer je Džennet ispod njenih (njihovih) stopala.” U nekim rivajetima je došlo samo: “Budi uz nju (njih)”, bez dodatka.
Bilježe ga Nesai, Ahmed, Hakim, Taberani i Bejheki, dobrim ga ocjenjuju Hakim, Zehebi, El-Munziri, Albani i mnogi drugi. U njemu je ravija Muhamed ibn Talha u kojem ima slabosti. Kaže šejh muhadis Sulejman el-Ulvan da ovaj hadis od Mu’avije potvrđuje propisanost dobročinstva i pokornostima roditeljima a što je došlo u mnogim ajetima i hadisima, za razliku od prvog koji ima dodatno značenje, a to je da majka sa kim bude zadovoljna ili ne, određuje ko će u Džennet a ko neće.
Ve billahi tevfik

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta