Propisi vezani za žene

OBLAČENJE KAPUTA ILI DŽEMPERA PREKO HIDŽABA (DŽILBABA)

PITANJE: Esellamu alejkum, molim vas da mi odgovorite iz vašeg znanja na sljedeće pitanje: Da li je dozvoljeno ženi koja je obučena u đilbab i hidžab preko te odjeće obući kaput ili džemper?
Unaprijed hvala!

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Da bi šerijatski džilbab ili hidžab, koji je punoljetnim ženama muslimankama vadžib da nose van kuće, bio valjan i ispravan neophodno je da ispuni sljedeće šarte:

– da hidžab (džilbab) ne bude sam po sebi ukras,

– da bude gust toliko da se ne vidi kroz njega,

– da bude širok, odnosno da ne opisuje izgled tijela,

– da ne bude namirisan,

– da ne liči odjeći muškaraca i da ne bude od odjeće šuhreta,

– da obuhvata cijelo tijelo.

Svi spomenuti šartovi su zasnovani na šerijatskim argumnetima, a detalji ovih argumenata se mogu pročitati na linku:https://zijadljakic.ba/sartovi-islamskog-hidzaba/

Imajući u vidu spomenute šartove hidžaba, oblačenje i nošenje kaputa preko hidžaba van kuće je dozvoljeno ako taj kaput zadovoljava šetiri spomenuta šarta od njih šest.

To jest, ako kaput samo po sebi nije ukras, ako je širok, tako da ne opisuje, ne odslikava niti ističe ženstvene dijelove tijela (kukove i grudi), ako nije namirisan, ne liči odjeći muškaraca i da nije od odjeće šuhreta (isticanja), onda nema smetnje da se oblači preko hidžaba.

Ostala dva šarta: da kaput bude gust toliko da se ne vidi kroz njega i da obuhvata cijelo tijelo, nije uslov da se ispune jer te uvjete zadovoljava džilbaba ispod kaputa.

Šart koji u praksi biva najčešće nezadovoljen je da kaput bude širok tako da ne opisuje, ne odslikava niti ističe ženstvene dijelove tijela (kukove i grudi).

A što se tiče oblačenja džempera preko hidžaba, pošto se džemper po svom kroju i obliku neminovno lijepi uz tijelo, njegovo nošenje ne može zadovoljiti šart da bude širok tako da ne opisuje, ne odslikava niti ističe ženstvene dijelove tijela (kukove i grudi). Te je prema tome, oblačenje džempera preko hidžaba pri ženinom izlasku van kuće šerijatski zabranjeno.

Iz ove zabrane se može izuzeti stavljanje džempera preko leđa i ramena (bez uvlačenja ruku u rukave) pri prelasku iz stan u stan ili iz stana u auto i obrnuto.

Prema tome, ibret u oblačenju bilo koje odjeće preko hidžaba je u tome da li ta odjeća odslikava, opisuje i ističe dijelove tijela koje žena sa džibabom treba da sakrije. Pa ako je ta odjeća uska, te odslikava, opisuje i ističe dijelove tijela žene, onda je njeno nošenje zabranjeno.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta