Porodično pravoPropisi vezani za žene

OTKRIVANJE SVASTIKE PRED MUŽEM SESTRE

– Eselamu alejkum.
Da li svastika smije bit otkrivena pred mužem njene sestre.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Svastika, tj. sestra od supruge, se ubraja u žene koje je muslimanu privremeno zabranjeno oženiti (ako svastika nije udata), jer je zabranjeno po kur’anskom ajetu spojiti dvije sestre, odnosno oženiti ih kao dvije žene u poligamijskom braku. Kada nestane razlog zabrane, tj. kada se razvede sa prvom sestrom, dozvoljeno mu je oženiti drugu sestru.

Naime, od žena koje je privremeno zabranjeno oženiti su sljedeće vrste žena i ženidbi:

Prvo – da spoji između dvije sestre (po rodbinskoj vezi ili po mlijeku).

To jest, muslimanu nije dozovljeno da oženi kao drugu ženu sestru ili polusestru od svoje prve žene. Dokaz za to su riječi Uzvišenog: “Zabranjuju vam se: matere vaše, i kćeri vaše, i sestre vaše i … i žene vaših rođenih sinova, i da sastavite dvije sestre, …” (En-Nisa 23).

Drugo – da spoji između žene i njene tetke od oca ili majke (po rodbinskoj vezi ili po mlijeku).

To jest, nije mu dozovljeno da oženi kao drugu ženu tetku ili polutetku njegove prve žene, svejedno bila ona od oca ili majke. Došlo u hadisu mutefekun alejhi: “Ne spaja se (u poligamijskom braku) između žene i njene tetke od oca niti tetke od majke”.

Treće – udate žene, jer kaže Uzvišeni: “I udate žene osim one koje su u vašem posjedu (robinje)” (En-Nisa 24).

Četvrto – žena koja je puštena tri puta nije dozovljena prvom mužu sve dok je ne oženi neko drugi i ima sa njom polni odnos te se nakon toga razvede, onda je tek dozovoljena prvom mužu.

Peto – ženidba mušrikinje mimo kitabijke (Židovke i kršćanke), zbog riječi Uzvišenog: “Ne ženite mušrikinje sve dok ne postanu vjernice” (El-Bekare 221).

Šesto – zabranjeno je muslimanu da ima više od četiri žene odjednom (sura En-Nisa 3).

Sedmo – zabranjeno je onome ko je pod ihramima (u toku obreda Hadždža  ili Umre) da se oženi, a ako to uradi brak je ništavan.

Osmo – zabranjeno je poštenom muslimanu da oženi muslimanku koja je počinila zinaluk osim ako se pokajala, a tako isto zabranjeno je poštenoj muslimanki da se uda za muslimana koji je učinio zinaluk osim ako se pokajao, jer Uzvišeni kaže: “Zinalučar ne ženi osim zinalučarku ili mušrikinju, a zinalučarku ne ženi osim zinalučar ili mušrik” (En-Nur 3). Oko ovog pitanja učenjaci imaju podijeljeno mišljenje.

Žena koja je nekome privremeno zabranjena on njoj nije mahrem. Što znači da nije dozvoljeno da se osamljuje sa njom, niti da se ona pred njim otkriva. Takođe, obavezan je da obara pogled i ne kontaktira sa njom osim u nuždi ili jakoj potrebi.

Prema tome, svastika (tj. sestra od supruge) je poput udate žene, muž njene sestre nije njoj mahrem, njemu nije dozvoljeno da se osamljuje sa njom niti njoj da se otkriva pred njim. Ona je za njega žena strankinja kao i svaka druga žena kojoj nije mahrem.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta