Razno

PRAKTIČNI PRIMJER SAVREMENOG MENHEDŽA DAVANJA OLAKŠICA

U ovom poglavlju ćemo navesti nekoliko primjera u kojima se najkristalnije očituje savremeni menhedž davanja olakšica. Spomenućemo stavove o nekim mes’elama te ko ih zastupa bez odgovora na njih zbog toga što u mnogim mes’elama i nije potreban odgovor jer je greška jasna i običnim muslimanima.

Ohalaljivanje kamate

Od najistaknutijih primjera ovog menhedža je ohalaljivanje nekih vidova kamate. Šejhul-Azhar Mahmud Šeltut je dozvolio uzimanje pozajmice od Fonda za štednju uz vraćanje sa kamatom uz tvrdnju da je to nužda i da onaj koji uzima pozajmicu nije grešan jer on daje kamatu a ne uzima je . Prije njega su dozvolili Muhammed Abduhu i njegov učenik šejh Muhammed Rešid Rida investiranje u Fondu za štednju koji je zasnovan na kamatnom sistemu uz argument da se time čuva ekonomija države a da je zabranjena kamata u stvari mnogostruka kamata koju je Uzvišeni zabranio u Kur’anu: “O vjernici, ne jedite mnogostruku kamatu” (Ali Imran 130).

Rad u bankama i osiguravajućim društvima

Doktor El-Kardavi dozvoljava rad u bankama koje su zasnovane na kamatnom sistemu i osiguravajućim društvima savjetujući omladinu koja praktikuje vjeru da ne ostavljaju rad u bankama i osiguravajućim društvima opravdavajući to činjenicom da je čitav ekonomski sistem zasnovan na tome i da je ovo opći belaj o kojem je nas obavijestio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da će doći vrijeme da neće ostati niko a da neće uzimati kamatu, a onaj ko je ne bude uzimao osjetiće njenu prašinu (hadis bilježi Ebu Davud pod brojem 3331, a šejh Albani ga je ocijenio slabim), uz to još dodaje da ostavljanje posla na tim mjestima neće ništa promijeniti u stvarnosti .

Zarada na radu oko alkohola ili svinjetine

Šejhul-Azhar Mahmud Šeltut je dozvolio zarađivanje na istovaru i utovaru brodova gdje se istovara i utovara alkohol i svinjsko meso argumentirajući to da oni koji to rade nemaju namjeru da pomažu one koji piju alkohol i jedu svinjsko meso nego im je namjera da naplate svoj rad te da nisu griješni, i još dodaje da ovaj stav zahtijeva lahkoća i otklanjanje neprijatnosti na kojima je izgrađen Šerijat .

Prodaja alkohola i svinjetine

Kaže šejh Mustafa Ez-Zerka’ da musliman koji ima radnju u Americi ili nekoj drugoj kjafirskoj zemlji, ako bi njegovo neprodavanje alkohola i svinjskog mesa uzrokovalo da izgubi mnoge mušterije, a on ne zna neki drugi posao koji mu je dovoljan, dozvoljeno mu je da prodaje alkohol i svinjsko meso .

El-Muvafekat (4/141-142).
Eš-Šerhu el-mumti’a (1/25).
Fetava liš-šejh Šeltut, str. 326.
Evlevijatu el-hareketil-islamijje, str. 32, i Fetava muasire, str. 610.
Fetava liš-šejh Šeltut, str. 348.
Fetava Mustafa Ez-Zerka, str. 563.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta