Ekonomija/Kupoprodaja

KUPOPRODAJA ISLAMSKE LITERATURE UNUTAR MESDŽIDA

PITANJE:
Esselamu alejkum,
Da li su izuzeti od prodaje u džamiji : vjerska literatura, ilmihali, takvimi i slično? Dakle sve što koristi davi ako to ne prodaje pojedinac već institucija ili džemat pa se to opet koristi u davetske svrhe jer znamo za hadis Poslanika sallallahu alejhi we selem o zabrani trgovine u džamiji. On djeluje opšteg karaktera a vidim da je to mišljenje jako zaspuljeno pa koliko ima uporišta?

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Pravi prijevod hadisa je: “Kada vidite nekoga da prodaje ili kupuje u msdzidu, recite mu: neka ti Allah ne da zaradu u tvojoj trgovoni”. A ovo znači da hadis o zabrani ili pokuđenosti prodaje u mesdžidu u svojoj općoj formi riječi obuhvata sve vrste kuporodaja bez izuzetka.

Nisam nasao da je neko od komentatora hadisa napravio izuzetak u islamskoj literaturi osim Ibn Bettala u njegovom komentaru Buharijinog Sahiha.

Bitno je napomenuti da je po pitanju kupoprodaje unutar mesdzida većina učenjaka, od hanefija, malikija,šafija, Ibn Tejmije, Tirmizija i ostalih, na stavu da hadis ukazuje na pokuđenost tog djela a ne zabranu. Dok su hanabile na stavu da je to djelo zabranjeno.

Dokaz, tekast hadis, je na strani hanabila.

Mnogi savremeni učenjaci smatraju da pod ovu zabranu prodaje unutar mesdžida potpada i propagiranje novina ili islamske literature sa minbera (hutbi) ili unutar džamija na predavanjima a ne sama bukvalna kupoprodaja.
Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta