Kratki odgovori

PROPIS KUPOPRODAJE ZA VRIJEME DŽUME

PITANJE:

Esselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu šejh. Jedno pitanje me interesuje da mi pojasnite. Da li je dozvoljeno da radim petkom za vrijeme džume namaza, mora li radnja biti zatvorena? U pitanju je butik ženske garderobe za pokrivene i u njemu radi ženska osoba. Da Vas Allah nagradi.

 

ODGOVOR:

Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu, neka je salavat i selam na posljednjeg Vjerovjesnika, a zatim:

Oko pitanja kupoprodaje za vrijeme džume namaza došao nam je direktni šerijatski tekst, Kur’anski ajet, u suri El-Džumu’a. Kaže Uzvišeni: “O vjernici kada se u petak na namaz pozove (prouči ezan), pođite da molitvu obavite i ostavite kupoprodaju, to vam je bolje neka znate.” (El-Džumu’a, 9)

Kaže imam Kurtubi u svom tefsiru: “Uzvišeni Allah zabranjuje prodaju za vrijeme džume namaza, zabranjuje u njenom vremenu onome kome je farz da je klanja…a onome kome nije vadžib da prisustvuje džumi namazu, njemu nije zabranjena ni prodaja niti kupovina.” (Tefsir Kurtubi, 18/95-96)

Zatim je naveo razilaženje oko vremena zabrane trgovine, po skupini učenjaka je vrijeme zabrane od nastupanja podne namaza do završetka džume, a po drugoj skupini od drugog ezana do klanjanja namaza.

Navode Ibn Kesir i Ibn El-Arebi u svojim tefsirima da nema razilaženja među učenjacima oko zabrane kupoprodaje u ovo vrijeme, ali se razilaze oko valjanosti obavljene trgovine ako se desi, na dva mišljenja:

Prvo mišljenje- da trgovina nije valjana i da se poništava, na čemu su malikije i hanbelije. Dokazujući to sa ovim ajetom, tako da zabrana ukazuje na ništavnost.

Drugo mišljenje- da je obavljena trgovina valjana i da se ne poništava, na čemu su hanefije i šafije. Dokazuju time što zabrana kupoprodaje nije ciljana sama po sebi, nego zbog toga što odvraća od džume.

Kaže Zamahšeri u svom tefsiru El-Keššaf da je na ovom mišljenju većina učenjaka.

Bliže i ispravnije je prvo mišljenje koje su odabrali Kurtubi i Kesir, a Allah zna najbolje.

Zanimljivo je da Kurtubi u svome tefsiru navodi da neki učenjaci, a što pripisuje i šafijskom mezhebu, smatraju da kupoprodaja za vrijeme džume nije zabranjena nego je mustehab (preporučeno) da se ne vrši, dokazujući to sa završetkom ajeta: “to vam je bolje neka znate”.

Prema tome, dozvoljeno je da bude otvorena trgovačka radnja za vrijeme hutbe i džume namaza i da u njoj radi onaj koji nije obavezan klanjati džumu namaz, što se odnosi na ženu, roba, musafira i slično, koji imaju šerijatsku olakšicu da ne klanjaju džumu.

Ve billahi tevfik

 

 

 

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta