Propisi vezani za žene

PUTOVANJE UČENICE BEZ MAHREMA

Eselamu Alejkum.
Radi se o školskom projektu. Naime, profesorica engleskog jezika je odabrala mene i grupu učenika da idemo u Sarajevo na prezentaciju. A ja sam iz Zavidovića, pa je li mi dozvoljeno ići bez mahrema tamo na jedan dan. Allah vas nagradio

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuh.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim.

U osnovi ženi muslimanki nije dozvoljeno da putuje na putovanje koje nije vadžib (poput Hadždža, vraćanja iz zarobljeništva, odlaska do kadije zbog parnice i slično) bez mahrema na udaljenost u kojoj se broji da je musafir. A nema sumnje da je putovanje iz Zavidovića do Sarajeva, čija udaljenost je oko 150 km, po stavu svečetiri mezheba putovanje na kojem se koriste olakšice musafira, od kraćenja i spajanja namaza, ostavljanja posta Ramazana i slično.

Dokaz ove zabrane je idžamu učenjaka koji je zasnovan na mnoštvu hadisa u tom kontekstu. Poput hadisa mutefekun alejhi: “Ne putuje žena na udaljenost tri dana i tri noći (devinog hoda) bez mahrema”. U drugim rivajetima je došlo “udaljenost dva dana i dvije noći” i “jedan dan i jednu noć”.

Izuzetak ovog propisa zabrane putovanja ženi bez mahrema je nužda, tj. da je žena prinuđena na to putovanje, te ako ne bi obavila to putovanje bez mahrema njen materijalni, porodični ili lični život bi bio poremećen i nenormalan.

Razlog tvog putovanja nije nužan niti prinudan, razlog prezentacije nije opravdanje da putuješ bez mahrema. Nađi neki ubjedljiv i istinit razlog sa kojim ćeš ubijediti profesoricu da ne možeš putovati. Ovo za ubjedljiv razlog kažem zato što profesorica vjerovatno ne bi razumjela pitanje zabrane putovanja muslimanki bez mahrema. Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta