Propisi vezani za žene

SKIDANJE NIKABA ZBOG ZABRANE NOŠENJA (u evropskim zemljama)

PITANJE: Es selamu alejkum wa rahmatulahi wa baraktuh, cijenjeni Sheikh. Sigurno vam je situacija naših sestara koje nose nikab u Austriji poznata. Da li sestra, koja nema mogućnost da učini hidžru, treba da (ako postoji potreba da izađe iz kuće) skine nikab ili šta da učinimo? Allah vas nagradio.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika Muhammeda, a zatim:

Odgovor na ovo pitanje se vraća na dvije mes’ele: propis pokrivanja lica i kada je vadžib učiniti hidžru iz neislamske zemlje u islamsku.

1- Propis pokrivanja lica (nošenja nikaba)

Oko pokrivanja lica žene muslimanke učenjaci imaju dva poznata mišljenja:

Prvo – da ženi nije vadžib pokriti lice nego mustehab.

(stav hanefija, malikija i jedno mišljenje unutar šafijskog mezheba)

Drugo – da je ženi vadžib da ga pokrije lice.

(stav hanbelija i mišljenje unutar šafijskog mezheba)

Znači, složni su učenjaci da je ženi propisano pokriti lice, ali se razilaze da li je mustehab ili vadžib. Mnogi učenjaci su naglasili da su složna svečetiri mezheba da je žena obavezna pokriti lice u vrijeme fesada i pojave mnoštva fasika (griješnika). Bez obzira na teoretsko razilaženje učenjaka oko pokrivanja lica žene, prenose Ibn Tejmijje i Ibn Hadžer, da su u praksi žene muslimanke su u svim krajevima islamskog svijeta pokrivale lice (sve do početka 20. stoljeća).

2- Kada je vadžib učiniti hidžru iz nevjerničke sredine u islamsku?

Muslimanu je vadžib da učini hidžru iz kjafirske zemlje u islamsku, kako navode učenjaci Maverdi, Ibn Kudame, Ibn Hadžer i drugi, kada se ispune dva šarta (uvjeta):

1- kada nije u stanju da ispoljava obilježja vjere i izvršava vadžibe (poput namaza, posta, zekata, hadža, hidžaba i slično)

2- kada je u fizičkoj i materijalnoj mogućnosti da učini hidžru

Detaljnije o propisu hidžre, dokazima i stavovima učenjaka pročitaj na ovom linku:https://zijadljakic.ba/kada-i-kome-je-vadzib-da-ucini-hidzru-iz-kjafirskog-mjesta/

Shodno gore spomenutom, odgovor na pitanje propisa otkrivanja lica (skidanje nikaba) žena koje žive u zapadnim neislamskim zemljama u kojima je na snazi zabrana pokrivanja lica, može se reći sljedeće:

Prvo: Žena koja nosi nikab (pokriva lice) sa ubjeđenjem da je njegovo nošenje mustehab a ne vadžib, slijedeći u tome poznati i priznati stav učenjaka ovog ummeta, njoj je dozvoljeno da skine nikab zbog zabrane nošenja istog u državi u kojoj živi. Drugim riječima, ona nije griješna ako skine nikab niti joj je vadžib da zbog toga učini hidžru.

Drugo: Žena koja nosi nikab (pokriva lice) sa ubjeđenjem da je njegovo nošenje vadžib, slijedeći u tome drugi poznati i priznati stav učenjaka ovog ummeta, njoj je vadžib da učini hidžru u iz kjafirske države u kojoj je zabranjeno pokrivanje lica u drugu državu u kojoj može izvršavati ovaj vadžib vjere. Njoj je vadžib da učini hidržu pod uslovom da je u fizičkoj i materijalnoj mogućnosti da to učini i da ima gdje da iseli. Njeno činjenje hidžre umnogome zavisi od njenog staratelja (muža, oca, brata i slično) i njegove mogućnosti da joj to obezbjedi ako sama nije u stanju. Svako zna svoje stanje, to je između njega i Allaha, ljudi se mogu varati a Allaha ne može.

Prema tome, sestra koja nosi nikab, a koja nema mogućnosti da učini hidžru, njoj je dozvoljeno da skine nikab kada god ima jaku potrebu ili nuždu da izađe van kuće, jer u nuždi (prinudi) je dozvoljeno ono što je zabranjeno.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta