Kratki odgovori

SLABOST HADISA O UČENJU EUZE U NAMAZU

Od Ebu Seida, radijallahu anhu, se prenosi da bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslije (početnog) tekbira učio: „E’uzu billahi-s-semi’i’l-‘alimi mine-š-šejtani-r-radžim min hemzihi, ve nefhihi, ve nefsihi.“ (Utječem se Allahu, Koji čuje i zna, od prokletog šejtana, njegovog ludila, oholosti i poezije)“. Bilježe ga Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, Ibn Madže i Ahmed.

Lanac prenosilaca hadisa je: od Džafer ibn Sulejmana, od Alijja ibn Alijj er-Rifaija, od Ebu el-Mutevekkila en-Nadžija, od Ebu Se’da el-Hudrija.

Kaže Timizi nakon navođenja ovog hadisa u svom Džamiu: „O slabosti hadisa Ebu Se’ida su govorili muhaddisi. Jahja ibn Se’id (el-Kattan) je govorio o slabosti (ravije) Alijja er-Rifaija. A kaže Ahmed: ‘Ovaj hadis nije vjerodostojan’“. Kaže Ebu Davud u svom Sunenu: „Ovaj hadis, kažu da se prenosi od Alijj ibn Alijj od Hasana kao mursel (daif-slab), on je greška od (ravije) Džafera“.

Ravija Džafer ibn Sulejman se izdvojio sa prenošenjem ovog hadisa, a oko njegove pouzdanosti se muhaddisi razilaze. Slabim ga ocjenjuje Jahja ibn Se’id el-Kattan i Ibn S’ad, a kaže Buhari: „U nekim hadisima je oprečan“.

Takođe, oko pouzdanosti ravije Alijj ibn Alijj er-Rifaija muhaddisi se razilaze. Kaže Ibn Hibban: „On je od onih ravija koji mnogo griješe pored jako malo rivajeta koji se prenose od njega. Izdvajao bi se od pouzdanih ravija sa onim što ne liči hadisu pouzdanih. Ne sviđa mi se dokazivanje sa hadsima u kojima se izdvojio od ostalih“. Ovaj hadis je od rivajeta sa kojima se Alijj er-Rifai izdvojio. Takođe, Jahja ibn Se’id el-Kattan kaže da je slab, kao što prenosi Tirmizi.

Prema tome, hadis su slabim ocijenili imam Ahmed, Ebu Davud, Ibn Huzejme i mnogi drugi imami hadisa. Dok na osnovu više rivajeta na stepen dobrog su ga digli Ahmed Šakir i Albani.

Dokazivati da je jedino ispravna forma Euze u namazu ova koja spomenuta u gornjem hadisu je upitno zbog slabosti hadisa.

U formi Euze ima širine, a od formi koje navodi Ibn Kesir u svom Tefsiru (1/13), kao i stalna komisija za fetve u Saudiji su sljedeće tri:

1 – E’uzu billahi mine-š-šejtani-r-radžim. (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)

Ona je došla u ajetu En-Nahl, 98. Kao i u hadisu od sa istim gore navedenim senedom Ebu Se’ida, radijallahu anhu, kojeg bilježi Abdurrezak u svom Musannefu. Takođe, prenosi Abdurrezak u svom Musannefu kao riječi Ibn Omera, radijallahu anhuma, sa vjerodostojnim senedom.

2 – E’uzu billahi-s-semi’i’l-‘alimi mine-š-šejtani-r-radžim. (.أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم)

3 – „E’uzu billahi-s-semi’i’l-‘alimi mine-š-šejtani-r-radžim min hemzihi, ve nefhihi, ve nefsihi.“

( يزيد على الصيغة الثانية من همزه ونفخه ونفثه)

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta