Propisi vezani za žene

ŠTA JE VEĆA FITNA: LICE ILI KOSA ŽENE?

– Selam alejkum,
Imam 18 godina i razmišljam o tome da nosim hidžab, odnosno mahramu, kako se to kod nas kaže. Ja znam da je to farz i da se žene moraju pokriti…ali ne vidim smisla u tome da samo glavu pokrijem tj. kosu, jer prva uloga hidžaba jeste da ženu zaštiti od muskih pogleda i da samim svojim izgledom ne vodi u grijeh i sebe i onoga koji je gleda.
Pa se pitam zasto vecina zena pokriva samo kosu, jer je opce poznato da muskarci prvo gledaju u lice, oci, usne, a nekako najmanje do izraja dolazi kosa, a mi žene slobodno hodamo po ulici. Da li biste mi mogli objasniti zašto je toliko kosa bitna kod žene i zašto je toliko bitno da pokrijemo samo kosu i slažete li se da je kosa kod žene manje bitna gledajući sa strane jednog muskarca? Unaprijed zahvalna.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Prije odgovora na samo pitanje želja mi je da ti dam nekoliko savjeta.

Prvo, sama priznaješ da znaš da je ženama farz da se pokriju, svejedno da pokriju čitavo tijelo osim lica i šaka ili i sa licem i šakama, a neizvršavanje farza je grijeh, pa mi nije jasno šta te sprečava da se istog momenta pokriješ da ne bi istrajavala u tom grijehu. Zato molim Uzvišenog Allaha da ti da tevfika i snage da to smjesta uradiš ako već nisi.

Drugo, divno si se izrazila govoreći o smislu i funkciji hidžaba kod žene, tj. da je “prva uloga hidžaba jeste da ženu zaštiti od muskih pogleda i da samim svojim izgledom ne vodi u grijeh i sebe i onoga koji je gleda”, te se nadam da nećeš dugo oklijevati kako ne bi muškarce navodila na grijeh hodajući ispred njih otkrivena.

A što se tiče samog pitanja, tj. bitnosti pokrivanja kose kod žene, nema sumnje da je kosa jedan od najljepših, najistaknutijih i najzavodljivijih dijelova tijela kod žene, iako je čitavo tijelo žene u osnovi avret i fitna za muškarce, te stoga pokrivanje kose itekako umanjuje priliku da se kod muškarca pobude emocije i strasti naspram žene.

Tvoja tvrdnja da je kosa manje bitna i da najmanje dolazi do izražaja u odnosu na lice, oči, usne nije sasvim i u potpunosti tačna i ne slaže se stvarnošću, jer muškarci itekako gledaju na kosu, a i žena može da sa kosom nadoknadi mnoge nedostatke na drugim dijelovima tijela.

A to što si uočila da i lice predstavlja fitnu je ustvari jedan od razumskih dokaza onih učenjaka koji zastupaju stav da je ženi obaveza da pokrije i lice jer je ono predmet najvećeg interesovanja muškaraca.

Tako da kada se za ženu konstatuje da je lijepa prvenstveno se misli na njeno lice, dok za ostale dijelove tijela žene se kaže da je zgodna, ili se kaže zgodna je ali je ružna, čime se jasno razdvaja lice od ostalih dijelova tijela, ili ima lijepu kosu ali nije lijepa. Sve to govori da je lice, ustvari, centralni dio na osnovu kojeg se ocjenjuje da li je žena lijepa ili nije.

A sve ovo nas vodi do ispravnog mišljenja učenjaka da je ženi vadžib da pokrije lice, ali ne na osnovu gore spomenutog iako i to podupire ovaj stav, nego na osnovu ajeta i vjerodostojnih hadisa, prakse sahabijki i onoga na čemu je bio ovaj Ummet u svim krajevima muslimanskog svijeta, pa čak i u Bosni, sve do zadnjih stotinjak godina. A to je da je praksa muslimanki bila da pokrivaju svoja lica.

Učenjaci navode praktični koncenzus (idžma’) muslimana oko pokrivanja lica žene muslimanke pred muškarcima koji joj nisu mahrem.

Kaže Ibn Tejmije prilikom tefsirenja 56. Ajeta sure En-Nur: “Bio je sunnet mu’mina u vremenu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da slobodna muslimanka pokriva lice a da robinja otkriva svoje lice”.

A u knjizi Fethul-bari (9/337) Ibn Hadžer navodi: “Bila je neprestalna praksa da žene prilikom izlaska u mesdžide, na pijace i putovanja budu pod nikabima (tj. pokrivenog lica) kako ih ne bi muškarci gledali”.

Kaže imam Ibn Reslan: “Složni su muslimani da je ženama zabranjen izlazak otkrivenih lica”. (Avnul-ma’bud 4/106)

Takođe, bilježi Ebu Hamid El-Gazali u svom Ihjau’ (1/729) sljedeće: “Neprestano su muškarci u svim vremeni bili otkrivenog lica a žene bi izlazile pod nikabima”.

Imam Ševkani u svojoj poznatoj knjizi Nejlul-evtar (6/130) navodi da su muslimani bili složni na zabrani izlaska žena otkrivenog lica, naročito u vrijeme mnoštva fasika.

Kaže poznati muslimanski gramatičar Ebu Hajjan iz Endelusa: “Pa je tako bio običaj u zemljama Endelusa da se od žene nije moglo vidjeti ništa osim njenog jednog oka”. (El-Bahru el-muhit 3/144)

A šafijski učenjak El-Muzi’i kaže: “Neprestana praksa žena muslimanki je bila na tome (da pokrivaju lice) u davna i sadašnja vremena , u svim pokrajinama, imali su tolerancije u otkrivanju lica starijih žena a to nisu tolerisali djevojkama i smatrali su da je otkrivanje lica avret i munker (loše djelo) …”. (Tejsirul-bejan li ahkamil-kur’an 2/1001).

Ovo je dokaz da je islamska civilizacija bila na vrhuncu a muslimanke su pokrivale svoja lica, što jasno ukazuje da razlog zaostalosti muslimana nije imao nikakvu vezu sa pokrivanjem žene muslimanke.

Pa tako poštovana sestro u Islamu, tvoja zapitanost da li je lice veća fitna za muškarce od kose dovela nas je do sljedećeg rezultata: da kur’anski ajeti, vjerodostojni hadisi, zdrav ljudski razum i praksa muslimanki u svim mjestima od početka Islama pa do savremenog doba ukazuju na obavezu pokrivanja žene muslimanke kada izlazi van kuće i pred muškarcima koji joj nisu mahremi.

Takođe se iskreno nadamo da ćeš i ti shvatiti i u praksi potvrditi da nema pravog, potpunijeg, boljeg i bogobojaznijeg pokrivanja muslimanke od nikaba. Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta