Kratki odgovori

STEROIDI- propis konzumiranja i kupoprodaje

PITANJE:

Esselamu alejkum, da li je dozvoljeno korištenje steroida u obliku injekcije/tableta ili hormona? Korištenje nije u medicinskom obliku nego osoba ima višak kila i počela je sa treninzima, rečeno je da će sa tim prije doći do rezultata da se “masnoća” istopi. Allah Vas nagradio za odgovor.

ODGOVOR:

Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu, neka je salavat i selam na posljednjeg Vjerovjesnika, a zatim:

Prije govora o propisu kupovine i konzumiranja steroida da podsjetimo šta se misli i podrazumijeva pod steroidima, naime  steroidi su hormoni i postoji ih mnogo različitih vrsta, no kada se priča o steroidima koji se uzimaju uz vježbu da bi se tijelo brže razvijalo, najčešće su to anabolički steroidi. Oni djeluju poput muškog hormona testosterona i pomažu u razvijanju mišićnog tkiva. Steroida ima različitih vrsta i oblika, prirodnih, organskih i hemijskih, neki od njih su štetni za organizam dok drugi nisu. Po ovom pitanju najbliže i najispravnije je slijediti Svjetsku zdravstvenu organizaciju (SZO) ili neku drugu priznatu medicinsku ustanovu, to jeste, za one steroide za koje su istraživanja potvrdila da su štetni, a ujedno su i u većini zemalja svijeta zabranjeni u javnoj prodaji da se ne konzumiraju zbog njihove štetnosti. Spisak tih steroida je obznanjen i može se naći na internetu, dok je za ostale steroide osnova da su dozvoljeni. Sličnu fetvu su izdali neki savremeni učenjaci poput šejha Muhammeda Ibn Saliha El-Munedždžida.

Uglavnom, nije dozvoljena kupoprodaja niti konzumiranje štetnih steroida. Dokaz za to je vjerodostojan hadis u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Nema štete niti nanošenja štete“. Hadis bilježe Ibn Madže, Darekutni i Malik u Muveteu od Ebu Se’ida El-Hudrija, radijallahu anhu. Bilježi ga takođe Ahmed u rivajetu od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma. Vjerodstojnim ga ocjenjuju Hakim i Albani, a dobrim Ibn Redžeb i Šuajb Arnaut. Ovim hadisom se zabranjuje nanošenje štete drugima i sebi.

Ve billahi tevfik

 

 

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta