Kratki odgovori

VRSTE MUSLIMANA S OBZIROM NA RAZUMIJEVANJE ŠERIJATSKIH TEKSTOVA

PITANJE:
Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu šejh, da li bi mukalid, koji ne zna arapski jezik, niti puno fikha, mogao da bira među mišljenjima uleme bez da slijedi strasti i sebi traži olakšicu, gledajući argumente te uleme i slijedeći ono što mu izgleda da ima najbolje dokaze. Da li je grešan ako to radi ili treba slijediti nekog koga smatra najučenijim?

ODGOVOR:
Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu, neka je salavat i selam na posljednjeg Vjerovjesnika, a zatim:

S obzirom na nivo znanja, razumijevanja i sposobnosti uzimanja šerijatskih propisa iz Kur’anskih i hadiskih tekstova, skupina učenjaka, Šatibi, Ibnul-Kajjim i drugi, dijele muslimane na tri skupine:

Prva- oni koji nemaju znanja niti sposobnosti razumijevanja i uzimanja šerijatskih propisa direktno iz Kur’anskih i hadiskih tekstova, a to su obični muslimani i zovu se mukallidi. Mukallid je osoba koja slijedi stav učenog bez poznavanja dokaza na kojima je zasnovan stav.

Druga- mudžtehidi koji su dostigli stepen idžtihada, tj. učenjaci koji su dostigli stepen učenosti i sposobnosti da uzimaju šerijatske propise direktno iz Kur’anskih i hadiskih tekstova

Treća- skupina učenih koji su između prve i druge skupine, tj. između mukallida i mudžtehida, oni imaju dovoljno znanja i sposobnosti da sakupe i analiziraju mišljenja i dokaze učenjaka u nekoj mes’eli te da odaberu onaj stav koji ima najjače argumente i zovu se mutebi’e.

Vadžib je prvoj skupini- mukallidima da slijede bilo kojeg alima koji je bogobojazan i čije je znanje zasnovano na Kitabu i sunnetu, s tim da se ne obavezuje da slijedi jednog određenog alima kako ne bi isti poprimio osobinu bezgriješnosti.
Obaveza je na drugoj skupini- mudžtehidima da ulažu truda u traženju dokaza, a nije im dozvoljen taklid niti da budu mutebi’e.
A na trećoj skupini- mutebi’ama je da uzimaju mišljenje ili mezheb koji ima jači dokaz.

Prema tome, svaki musliman može prepoznati sebe u jednoj od ove tri skupine i na njemu je da slijedi propis te skupine u kojoj se pronađe.

Ve billahi tevfik

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta