Smrt/Dženaza

ZADRŽAVANJE KOSE MEJITA

PITANJE: Esselamu alejkum.

Jednoj starijoj sestri je umrla kćerla. Pa mi je ona kroz priču rekla da je u saradnji sa ženom koja je gasulila njenu kćerku odsjekla joj pramen kose koji je ona sačuvala, saplela u pletenicu i zalijepila u svesku. Da li je ovo sporno?

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Oko odsijecanja kose mejita, učenjaci koji su govorili o tome, imaju podijeljeno mišljenje između harama i mekruha.

Po jednoj skupini učenjaka, na čemu su hanfije kao što kaže hanefijski učenjak Ibn Nudžejm, je haram.

A po drugoj skupini, na čemu su malikije, kao što navodi malikijski učenjak Halil ibn Ishak, je mekruh i novotarija.

Sve što otpadne od umrlog, od kose, noktiju i slično, ako se desi prije ukopa, treba ukopati zajedno sa mejitom. A poslije ukopa treba zakopati u zemlju bilo gdje.

A što se tiče odsijecanja kose i zadržavanja radi bereketa, to je oprečno šerijatu.

Kaže Ibn Džedi'a u knjizi „Et-Teberuk enva'uhu ve ahkamuhu“ (str. 381) rezimirano: traženje bereketa od dobrih ljudi je moguće za vrijeme njihovog života putem njihovog znanja i dove, a nakon njihove smrti putem znanja kojeg su ostavili, a sve ostalo od načina traženja bereketa od njih nije propisano, nego je zabranjeno, od toga je traženje berekta u ostacima kose, znoja, pljuvačke i slično.

Prema tome, kosu umrlog, svejedno bila otpala ili namjerno odrezana, treba zakopati sa umrlim ili bilo gdje u zemlju. Nije dozvoljeno zadržavati je radi bereketa, uspomene ili slično. Zadržavanje tragova umrlog otvara vrata raznih praznovjerja.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta