Kratki odgovori

ZADRŽAVANJE KOSE MEJITA

PITANJE: Esselamu alejkum. Jednoj starijoj sestri je umrla kćerla. Pa mi je ona kroz priču rekla da je u saradnji sa ženom koja je gasulila njenu kćerku odsjekla joj pramen kose koji je ona sačuvala, saplela u pletenicu i zalijepila u svesku. Da li je ovo sporno?

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Oko odsijecanja kose mejita, učenjaci koji su govorili o tome, imaju podijeljeno mišljenje između harama i mekruha.

Po jednoj skupini učenjaka, na čemu su hanfije kao što kaže hanefijski učenjak Ibn Nudžejm, je haram.

A po drugoj skupini, na čemu su malikije, kao što navodi malikijski učenjak Halil ibn Ishak, je mekruh i novotarija.

Sve što otpadne od umrlog, od kose, noktiju i slično, ako se desi prije ukopa, treba ukopati zajedno sa mejitom. A poslije ukopa treba zakopati u zemlju bilo gdje.

A što se tiče odsijecanja kose i zadržavanja radi bereketa, to je oprečno šerijatu.

Kaže Ibn Džedi’a u knjizi „Et-Teberuk enva’uhu ve ahkamuhu“ (str. 381) rezimirano: traženje bereketa od dobrih ljudi je moguće za vrijeme njihovog života putem njihovog znanja i dove, a nakon njihove smrti putem znanja kojeg su ostavili, a sve ostalo od načina traženja bereketa od njih nije propisano, nego je zabranjeno, od toga je traženje berekta u ostacima kose, znoja, pljuvačke i slično.

Prema tome, kosu umrlog, svejedno bila otpala ili namjerno odrezana, treba zakopati sa umrlim ili bilo gdje u zemlju. Nije dozvoljeno zadržavati je radi bereketa, uspomene ili slično. Zadržavanje tragova umrlog otvara vrata raznih praznovjerja.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta