Kratki odgovori

ZAŠTO IZ-e NE PODUZIMA PROMJENE

PITANJE: Esselamu alejkum. Ne razumijem kako nakon svih ovih godina koje daije pozivaju Kuranu i Sunnetu i da se ostave bidati, a sve sa dokazima, ISLAMSKA ZAJEDNICA NE PODUZIMA NIŠTA DA PROMJENI, nego govori da treba sačuvati TRADICIJU BOŠANJAKA. Džamije su u Bosni većinom zaključane, preko dana malo narod namaz obavalja u džamijama, a i u kućama. ISLAM SE SVODI SAMO NA PETAK; BAJRAM I RAMAZANSKE DANE. Zašto ISLAMSKA Zajednica na poziva narod da se vrati IZVORNOJ VJERI? KO STOJI IZA TOGA PA KOČI SVE? NEŠTO MORA BIT IZA. DA LI ONDA OSOBA KOJOJ DOĐU JASNI DOKAZI I ODBIJA TO PRIMJENITI ČINI VELIKI GRIJEH IAKO IM JE POZNAT ISTINA PO SVIM OVIM DOKAZIMA. Narod je sada u ovom vremenu navikao da ne treba klanjati, ići u dzamiji, ostavit grijehe ….pa kad vidi osobe takve one su im čudne i svašta se govori. Da Allah popravi stanje. Amin.

ODGOVOR: Alejkumusselam.
Odgovor na ovo pitanje se vraća na takozvano pitanje TUMAČENJA ISLAMA, tj. Islamaska zajednica tumači islam na drugačiji način od onoga što ti nazivaš “pozivanje Kur’anu i Sunnetu” i “vraćanje izvornoj vjeri”. Ovo zadnje, pozivanje Kur’anu i Sunnetu i vraćanje izvornoj vjeri, se od strane predstavnika islamske zajednice naziva pogrdnim imenom VEHABIZAM, ili puritansko tumačenje vjere, ili redukcionizam ili u najboljem terminu selefijsko učenje. Pozivanje na čisti tevhid ispoljavanja i upućivanja ibadeta samo Uzvišenom Allahu, ostavljanje svih vrsta novotarija od mevluda, četeresnica, hatmi i slično pa do otvaranja raznoraznih svetišta (Ajvatovice, djevojačke pećine, Lastavice i slično), pročišćavanje muslimanskih običaja od natruha koje su se vjekovima taložile ili nikad i nisu bile ostavljene, vraćanje na suštinu i formu islama na kojima su bile prve generacije muslimana, i tako dalje, sve ovo nije islam u koji poziva islamska zajednica.

Čak šta više u vjerskim školama Islamske zajednice se ovo naziva vehabijskim učenjem i tumačenjem vjere a tzv. Vehabije su po njima islamska sekta, znači nisu predstavnici ispravnog tumačenja islama. Zato se oni koji pozivaju izvornom islamu nazivaju pogrdnim nazivom vehabija, upozorava se na njih i stvara loša slika o njima kod običnih muslimanskih masa, ili više od toga nazivaju se potencijalnim teroristima i ljudima koji pogrešno i nakaradno tumače vjeru.

Naravno, Islamska zajednica smatra sebe da je pozvana i jedina kompetentna da tumači islam na ovim prostorima. Njeno tumačenje se svodi na ono što se naziva “islamska tradicija Bošnjaka” ili “bosanski islam”, a što se može rezimirati, kako to tumači dr. Fikret Karčić u sljedećem: Ehli-sunnetski pravac Islama, uključujući maturidijsko učenje u oblasti akaida i hanefijski mezheb u oblasti fikha, te odgovarajuće sufijske redove (tarikate). A ispravno je da maturidijsko akidetsko učenje nije Ehli-sunnetski pravac islama nego jedna od kelamističkih (skolastičkih) islamskih sekti. Takođe, pozivanje na hanefijski mezheb i njegova primjena u našem podneblju je jako upitna i diskutabilna, što je tema za sebe. A sufijski redovi (tarikati) su novotarski tumači i praktikanti islama ma gdje bili samo je razlika među njima (tarikatima) u stepenu i dubini dalaleta na kojem su zasnovani. Postaje jasno da ovakav “bosanski islam” ili “islamska tradicija Bošnjaka” u startu odbija izvorno tumačenje islama ili ga sa sumnjom, rezervom i podozrenjem posmatra i uzima od njega ono što mu odgovara i ne dovodi u pitanje temelje. Nema sumnje, da je primjetan pozitivan uticaj pozivača u izvorni islama sa kojim je došao Mustafa, sallallahu alejhi ve sellem, na Islamsku zajednicu makar to oni i negirali, iako bi te promjene i reforme trebale biti brže i veće.

Termin “Islamska tradicija Bošnjaka” je relativan pojam, jer se vjerska tradicija Bošnjaka razlikuje u periodu turske vladavine od one u vrijeme Austro-ugarske vlasti, također, u vrijeme stare Jugoslavije između dva svjetska rata se razlikuje od one u vrijeme komunističke vladavine. A ovo što imamo zadnjih 25 godina, od zadnjeg rata pa do dana danas, od vjerske tradicije pored vjerskih sloboda i islamske sahve (islamskog buđenja) su umnogome ostaci prethodnih faza.

Ovo je suštinski problem neodazivanja islamske zajednice neophodnim i normalnim reformama i promjenama koje su mnogim muslimanima sasvim logične i jasne.

Prema tome, oni koji vode i upravljaju IZ-om smatraju da je njeno “višestoljetno” tumačenje i praktikovanje vjere (tj. tumačenje iz komunističkog i postkomunističkog perioda) na ovim prostorima ispravno (čak najispravnije u svijetu), te da nema potrebe za reformom i promjenom.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta